AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

U vremenu opterećenom složenim političkim, ekonomskim, sigurnosnim, zdravstvenim i drugim životnim problemima, prava je rijetkost da se javnost informiše o nekim pozitivnim rezultatima i uspjesima pojedinaca, kojih ima mnogo više nego što smo toga svjesni. Tako je dr. Ramo Isak, već dokazani uspješan privatni poduzetnik i političar, ovih dana objavio izdavanje svoje nove knjige iz oblasti privatne sigurnosti.

Knjiga “Privatna sigurnost – u teoriji i praksi” autora doc. dr. sc. Rame Isaka ima značajno mjesto i ulogu u korelaciji teorijskih i praktičnih razumijevanja mjera i postupaka fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine i privatne sigurnosti uopće, pogotovo u vrijeme kada sigurnost kao složeni društveni fenomen postaje sve značajniji faktor u dinamičnim globalizacijskim i tranzicijskim izazovima običnog čovjeka. Knjiga je namijenjena prvenstveno privatnim sigurnosnim agencijama i unutrašnjim službama sigurnosti, a može poslužiti i svima onima koji sigurnost promišljaju kao “stil života”. U koncipiranju materije, autor se rukovodio željom da čitaocima “putovanje“ kroz stranice ove knjige bude ugodno i da prihvatanje njenih sadržaja bude što lakše i korisnije.

Tekstovi knjige su metodološki koncipirani u dva dijela, i to – teorijski dio, sa strateškim sigurnosnim determinantama – te empirijski, sa praktičnim pristupima problemima fizičke i tehničke zaštite. Teorijski dio fundamentalno predstavlja mjesto i ulogu privatne sigurnosi u sistemu sigurnosti Bosne i Hercegovine i uvodi čitaoce u svojevrsnu paradigmu praktičnih kvalitativnih i kvantitavnih rješenja zaštite ljudi i imovine.

Praktični dio tekstova sagledava koherentnu ravnotežu između onoga što je potrebno i onoga što je moguće u konkretnom političkom, sigurnosnom, socijalnom, ekonomskom, kulturološkom i tehničko-tehnološkom okruženju. Sadržaji knjige su metodološko konzistentni, zasnovani na kontinuitetu dinamičnog promišljanja sigurnosti kao jednog od najvažnijih motivirajućih faktora života čovjeka, funkcionalno pretpostavljajući sigurnosna rješenja kao logički slijed i posljedicu i induktivnog i deduktivnog načina zaključivanja i primjene općih metodoloških postupaka za postizanje najpovoljnijih sigurnosnih rješenja.

Ono što predstavlja univerzalnost ove knjige je njen sadržajni sigurnosni kontinuitet u sveukupnoj strategiji nacionalne sigurnosti Bosne i Hercegovine. Sadržaji knjige su metodološki prilagodljivi za korištenje običnom čitaocu, ali i svima onima koji se bave zaštitom ljudi i imovine i borbom protiv kriminala.
U današnje vrijeme, koje je sve više opterećeno novim sigurnosnim izazovima, intencija razvoja sigurnosti je u jačanju odgovora na globalno sve prisutnije probleme terorizma, migrantske krize i pandemije koronavirusa dok se pitanje unutrašnje sigurnosti strateški svodi i opredjeljuje na jačanje proaktivnih projekata rada policije, njenu tehničku opremljenost i obuku. Privatna sigurnost u tome dobija sve značajnije mjesto i ulogu, tako da postaje nezamjenjivi podsistem sveukupnog sistema sigurnosti. Zbog toga u vremenu globalizacijskih i tranzicijskih procesa knjiga “Privatna sigurnost – u teoriji i praksi” autora dr. Rame Isaka ima značajno mjesto i ulogu u korelaciji teorijskih i praktičnih razumijevanja mjera i postupaka fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine i privatne sigurnosti uopće.

Izdavač knjige je PLANJAX KOMERC Tešanja, a recenzenti su prof. dr. sc. Sadik Bahtić i doc. dr. sc. Taib Spahić. Ramo Isak je do sada objavio još jednu koautorsku knjigu pod naslovom “Izborna samoprevara naroda”, te četiri stručna rada. U pripremi je i treća knjiga ovog autora, i to iz oblasti investicionih ulaganja i sistema korporativnog upravljanja, što ukazuje na multidisciplinarni društveni angažman doc. dr. sc. Rame Isaka.