AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, nakon sakupljenog mišljenja Ministarstva vanjskih poslova BiH je donijelo odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme planiranog boravka u našoj zemlji.

Odlučeno je da najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati prilikom ulaska u BiH za 2020. godinu 150 maraka za svaki dan namjeravanog boravka u BiH.

Vrijednost nije mijenjana u odnosu na prethodnu godinu.

– Ovom odlukom utvrđuje se najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2020. godinu. Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2020. godinu je 150,00 KM ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH.

Posjedovanje sredstava dokazuje se na način propisan članom 23. Zakona o strancima. 

Posjedovanje sredstava dokazuje se na način propisan članom 23. Zakona o strancima

Avaz.ba