Održana četvrta sjednica Gradskog vijeća Zenica, vijećnici podržali 16 tačaka dnevnog reda

gradskovijecezenica 2020

Danas je održana četvrta sjednica Gradskog vijeća Zenica. Vijećnicima je predstavljen Izvještaj o realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja cestovne infrastrukture za 2019. godinu.

Izvještajem su obuhvaćene aktivnosti na lokalnim i nerazvrstanim cestama, kao i gradskim ulicama, koje obuhvataju ukupno 403,6 km cestovne mreže.

Lokalne i nerazvrstane ceste čine dužinu od 287,87 km, a gradske ulice 115,73 km.

Za realizaciju projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja cestovne infrastrukture u 2019. godini utrošena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 3.668.176,65 KM.

Iz Budžeta Grada Zenica je za realizaciju projekata putne infrastrukture izdvojeno 3.068.781,23 KM dok je preostali iznos sredstava obezbijeđen iz drugih izvora.

Rekonstrukcija i investiciono održavanje cestovne mreže podrazumijeva aktivnosti na rekonstrukciji ulica, cesta i pripadajućih objekata odvodnje, izgradnji potpornih zidova, vanjskom uređenju oko objekata, sanaciji saobraćajnica te sanaciji klizišta koja ugrožavaju cestovnu infrastrukturu.

Sa 23 glasa „za“ vijećnici su prihvatili ovaj izvještaj.

Gradsko vijeće Zenica upoznato je o provodenom postupku javnog nadmetanja radi prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Radnoj zoni Zenica I.

Prema izvještaju Komisije za provođenje postupaka javnih konkursa – nadmetanja (licitacija) za raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Zenica u 2020. godini u Radnoj zoni Zenica I prodato je devet parcela.

Što se tiče ulaganja u oblast vodoprivrede u 2019. godini je za realizaciju projekata rekonstrukcije i investicionog održavanja vodovodne i kanalizacione mreže, kao i izgradnje objekata za zaštitu od poplava iz Budžeta Grada Zenica utrošeno 375.436,22 KM.

Vrijednost projekata čija je realizacija u toku iznosi 677.041,23 KM.

Ukupna novčana ulaganja u oblast vodoprivrede u 2019. godini iznose 517.284,78 KM.

Kao rezultat navedenih ulaganja izgrađeno je novih 2900 metara vodovodne mreže, novih cca. 1200 metara kanalizacione mreže i cca. 375 metara uređenih, saniranih riječnih korita sa svim pripadajućim elementima čijim korištenjem će se postići bolji zdravstveni, higijenski i sigurni uslovi života za krajnje korisnike.

Gradski vijećnici sa 21 glasom „za“ usvojili su Izvještaj o realizaciji ulaganja u oblast vodoprivrede na području Grada Zenica za 2019. godinu.

Također usvojeni su Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za uređenje korita rijeke Bosna u Zenici, dionica od željezničkog mosta u Lukovom Polju do mosta na magistralnom putu M-17, ukupne dužine 1900 metara, zatim Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa – izgradnja vodovoda Vrselje, kao i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju zemljišta u svrhu izgradnje saobraćajnice za naselje Hrustići.

Potrebnu većinu glasova dobili su Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti pravnom licu „Plan plus“ d.o.o. Zenica za brisanje zabrane otuđenja neizgrađenog zemljišta na parceli označenoj k.č. broj 290/520 iz z.k. ul. br. 609 K.O. Zenica I, a na osnovu Ugovora o prodaji nekretnina broj: OPU-IP-2018-115 od 08.05.2018. godine i Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti vlasnicima za upis hipoteke na nekretninama u Radnoj zoni Zenica I.

U cilju uspostavljanja jedinstvenog i efikasnog sistema za monitoring zraka, kao i obezbjeđenja pravilnog i stručnog upravljanja i održavanja opreme i uređaja za monitoring zraka, Gradsko vijeće Zenica podržalo je Prijedlog Odluke o ustupanju u vlasništvo Univerzitetu u Zenici – Organizaciona jedinica Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ mjerne opreme i uređaja za monitoring kvalitete zraka.

Vijeće je usvojilo Prijedlog Odluke o ustupanju opreme za smještaj udruženjima na teritoriji Grada Zenica.

Shodno ovoj odluci odobrava se ustupanje u vlasništvo 50 kompleta opreme za smještaj (kreveti, jastuci, pokrivači i drugo) udruženjima na teritoriji Grada Zenica, čija nabavka je izvršena u periodu pandemije uzrokovane koronavirusom za potrebe opremanja izolatorija, a koje potrebe su prestale postojati.

Udruženja kojima je oprema ustupljena su Samostalna služba spašavanja Grada Zenica, Interventna spasilačka služba Zenica, Udruženje Lovačka organizacija „Zmajevac“ Zenica, Udruženje boraca Vrselje, Odred izviđača „Safet Ribić“ Nemila, Planinarsko društvo „Čolan“ Zenica, Udruženje građana „Bagi“ Hece i Udruženje Lovačka kuća Kotlovac, Lokvine.

Prethodni članakZašto jesti sladoled zimi
Sljedeći članakOdbojkaška reprezentacija BiH danas počinje kvalifikacije za Evropsko prvenstvo