Portal 072info

Održana javna rasprava o Nacrtu Budžeta Grada Zenica za 2015.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

U velikoj sali Gradskog vijeća Zenica održana je javna rasprava o Nacrtu Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu. U raspravi su učestvovali predstavnici mjesnih zajednica, civilnog društva i poslovnog sektora.
Predloženi budžet za 2015. godinu iznosi 44.557.000,00 KM. U poređenju s budžetom 2014. godine predložena suma je manja za 11 posto.
Većina primjedbi i prijedloga građana odnosila se na uslove rada u mjesnim zajednicama i održavanje društvenih domova i planirana sredstva za te namjene. Također je bilo primjedbi na planirana sredstva za komunalnu infrastrukturu, izgradnju i održavanje vodovodne mreže i kanalizacije, čišćenje riječnih korita, uklanjanje divljih deponija, rješavanje ekoloških problema, održavanje zelenih površina, održavanje javne rasvjete i opremanje civilne zaštite. Sugerisano je da se razmotri mogućnost povećanja sredstava u budžetu na pozicijama koje se odnose na navedene oblasti.
 Ukupni zahtjevi korisnika gradskog budžeta iznose oko 52 miliona KM, što znači da su potrebe grada u narednoj godini znatno veće nego što je predviđeno Nacrtom Budžeta.
  Komisija za ekonomske odnose Gradskog vijeća preporučila je učesnicima u raspravi da se primjedbe i sugestije  ne svedu samo na povećanje planiranih sredstava. Ukoliko se predlaže povećanje u određenim segmentima, da se precizira na kojim pozicijama da se izvrši smanjenje, odnosno da predlože objektivne izvore iz kojih bi se isfinansiralo to povećanje.
       U toku je desetodnevna javna rasprava o Nacrtu Budžeta grada Zenica za narednu godinu. Cilj nam je da se što veći broj građana uključi u donošenje  odluka i politika na lokalnom novu, jer budžet države ili grada ne razlikuje se u bitnom od kućnog budžeta. I ovdje imamo  dvije kolone, troškove i prihode. Članovi porodice kao i članovi zajednice imaju  želje i potrebe koje su redovno veće od njihovih mogućnosti. Pravična izrada budžeta zato se redovno oktreće oko  pravilnog odabira prioriteta.
Sve primjedbe i sugestije koje se odnose na predložene prioritete bit će razmotrene u nadležnim službama i pomoći  će predlagaču u izradi što kvalitetnijeg i pravičnijeg Budžeta za 2015. godinu.

zenica.ba

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME