Portal 072info

Oglas za prijem radnika u JP “VIK” Zenica

Na osnovu člana 26. i 27 . Statuta JP „ViK“ d.o.o. Zenica,  a u skladu sa Odlukom broj: 101- 2094/17MJ  od 10.02.2017. godine,   direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica, raspisuje

O G L A S

za prijem radnika u radni  odnos  na neodređeno vrijeme uz uslov probnog  rada

na radno  mjesto pod nazivom Blagajnik  …………………………………………..2 (dva) izvršioca

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat, koji se prijavljuje na oglas , treba da ispunjava i posebne uslove i to:

–  da ima završenu  ekonomsku, gimnaziju ili upravnu školu;

–  da ima  najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na  na računovodstvenim ili blagajničkim poslovima;

–  da poznaje rad na računaru, minimalno MS office;

Uz prijavu na oglas,  kandidati  su  dužani dostaviti:

– biografiju odnosno CV,

–  svjedočanstvo o završenoj ekonomskoj školi, gimnaziji ili upravnoj školi, sa stečenim zvanjem ekonomskog tehničara, maturanta gimnazije ili upravnog tehničara;

–  uvjerenje o završenoj obuci za rad na računaru( ukoliko kandidat nema uvjerenja, u toku konkursnog postupka će se izvršiti provjera poznavanja rada na računaru);

–         uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu koja  podrazumijeva  naziv radnih mjesta na kojima je kandidat radio i periode rada na tim  radnim mjestima;

Kandidati uz prijavu mogu dostaviti i druga dokazna dokumenta   kojima mogu dokazati sposobnosti koje mogu uticati na opredjeljenje poslodavca da budu izabrani , preporuku prethodnog  poslodavca,   dodatna obrazloženja ili stručne sposobnosti  i dr.

Sva dokumenta  dostaviti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Prijave   sa   dokazima   o   ispunjavanju   uslova   iz   oglasa,   dostaviti   na   adresu:   Javno preduzeće»Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica, Ulica Bistua Nuova broj 17 / Radakovo/, sa naznakom „Prijava  na oglas“.

U postupku izbora kandidata izvršit će se provjera sposobnosti kandidata po referencama bitnim za poslodavca i  radno mjesto. Sa kandidatima  koji budu ispunjavali uslove iz oglasa  i predispoziciju da budu izabrani obaviće  se   intervju, a kandidati koji budu  izabrani za prijem u radni odnos, podliježu obavezi provjere putem probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca. U slučaju da primljeni  kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku probnog rada, prestat će mu   ugovor i radni odnos kod poslodavca, bez otkaznog roka i bez  ikakvih obaveza poslodavca prema istom

Sa podnosiocima prijava sa   kojima se  u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava ne stupi u kontakt, odnosno koji se ne pozovu na  intervju, mogu doći preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podijelite članak

Počitajte još

Zlatan Karić nastupom oduševio posjetioce “Studengrada”

072info

Zenica: Nastupom Sameda & Revoltapočeo drugi dan Studengrada

072info

Ovo je jedina taksistkinja u Zenici: Žene se najviše obraduju kada me vide za volanom

072info

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box