Otvoren Centralni matični registar FBiH

Podijelite vijest

Centralni matični registar Federacije BiH otvoren je danas na prigodnoj svečanosti u sjedištu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (FMUP) u Sarajevu, čime je zvanično otpočela testna faza funkcioniranja ovog registra.

Radi se o jedinstvenoj elektronskoj bazi podataka iz svih matičnih knjiga koje se vode u FBiH, a koju su simboličnim presijecanjem vrpce u funkciju stavili federalni ministar unutarnjih poslova Predrag Kurteš i Renzo Daviddi, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije (EU) u BiH.

Ovim sistemom obuhvaćeno je svih 385 matičnih ureda iz 78 općina i Grada Mostara.

Otvorenje Centralnog matičnog registra FBiH pozdravio je zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Renzo Daviddi, istaknuvši da ovakvi pozitivni primjeri, dobre inicijative i posvećenost ispunjavanju standarda EU predstavljaju dobro polazište za pristupanje pregovorima s EU u budućnosti.

Potcrtao je da će novi sistem funkcionirati u skladu s najvišim sigurnosnijm standardima u oblasti osobnih podataka koji su na snazi u zemljama EU, uz uvjerenje da će testna faza proteći uspješno te da će elektronske matične knjige biti uskoro u potpunosti operativne.

– To znači da će građani moći da imaju pristup svojim osnovnim ljudskim pravima u svakom dijelu BiH, bez obzira na mjesto rođenja, ili boravišta – kazao je Daviddi.

Poručio je, istovremeno, da će EU nastaviti da podržava svaki napredak u BiH koji je rezultat napora domaćih vlasti.

Ministar unutarnjih poslova Predrag Kurteš  podsjetio je na sve ono što je prethodilo donošenju Zakona o matičnim knjigama FBiH, koji je stupio na snagu 12. maja 2012. godine, a pri čemu je predviđena obaveza FMUP-a da u roku od dvije godine implementira ovaj zakon i osigura sve preduvjete za njegovu jedinstvenu primjenu.

Kazao je da je donošenje ovog zakona dio obaveza iz Mape puta za pristup BiH evroatlantskim integracijama i jedan od preduvjeta za dobijanje bezviznog režima za bh. građane.

Kurteš je naveo da je radi blagovremene implementacije spomenutog zakona, FMUP sve raspoložive kapacitete stavio u funkciju, te je u proteklom periodu sačinjeno i doneseno devet podzakonskih akata, a u pravni promet su stavljeni novi obrasci matičnih knjiga – izvoda i uvjerenja trajnog karaktera.

Usto, provedena je edukacija za više od 400 matičara iz FBiH u sklopu više od 80 ciklusa obuke, te sačinjen i odštampan Priručnik o načinu primjene propisa u oblasti matičnih knjiga, državljanstva i ličnog imena, a koji je distribuiran svim općinama u FBiH, nakon čega je realizirano polaganje posebnog ispita za sve matičare.

Ministar Kurteš je pojasnio da će eksperimentalna (testna) faza trajati do 30. juna 2014. godine, otkada će Centralni matični registar FBiH biti u potpunoj operativnoj primjeni, te iskazao zahvalnost Vladi Federacije BiH, kao i partnerima iz OSCE-a, UNHCR-a i BH inicijative žena, koji su finansijski i na druge načine pružili potporu ovom značajnom projektu.

Sudionici svečanosti, uključujući i predstavnike medija bili su  u prilici obići prostorije Jedinstvenog centralnog registra i server-sobe, smještenih u sjedištu FMUP-a.

depo