Pali policijski službenici iz Maglaja, lažirali zapisnike

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona dana 24.12.2020.godine podiglo je optužnicu protiv Mehmedović Nihada, Brkić Daniela, Šahbaz Adisa, Stanek Minele, Meškić Hasana i Ridžal Erne zbog krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH i krivičnog djela krivotvorenje isprave iz člana 389. stav 1. KZ F BiH.

Optužnica je u cijelosti potvrdena dana 13.01.2021. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Zavidovićima.

Na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka i) i člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP F BIH), podižem,

OPTUŽNICU Protiv:
  1. MEHMEDOVIĆ NIHAD, iz Maglaja, neosuđivan,
  2. BRKIĆ DANIEL, iz Maglaja, neosuđivan,
  3. ŠAHBAZ ADIS, iz Maglaja, neosuđivan,
  4. STANEK MINELA, iz Maglaja, neosuđivana,
  5. MEŠKIĆ HASAN, iz Maglaja, neosuđivan,
  6. RIDŽAL ERNA, iz Maglaja neosuđivana,

Što su:

I. SVI ZAJEDNO:

Copy

1. Dana 01.05.2017. godine, na području općine Maglaj, i to Mehmedović Nihad dugogodišnji policijski službenik i to od 1994. godine a kao službena osoba Policijske stanice Maglaj u svojstvu Zamjenika komandira PS Maglaj u činu inspektora na koji položaj je postavljen rješenjem policijskog komesara Uprave policije MUP ZDK broj: 08-03/1-34-2-15-6/10 od 06.09.2010. godine, a Brkić Daniel dugogodišnji policijski službenik i to od 1996. godine a kao službena osoba PS Maglaj u svojstvu policajca u činu starijeg policajca na koji položaj je postavljen rješenjem policijskog komesara UP MUP ZDK broj: 08-04/1-34-2-4- 59/14 od 16.04.2014. godine i Šahbaz Adis dugogodišnji policijski službenik i to od 1996. godine a kao službena osoba PS Maglaj u svojstvu policajca u činu policajca na koji položaj je postavljen rješenjem policijskog komesara UP MUP ZDK broj: 08-03/1-34-2-2001-990/08 od 21.04.2008. godine zajedno iskoristili svoj službeni položaj i ovlaštenja propisana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK (prečišćeni tekst) broj: 08-01/1-02-1-5962/08 od 16.10.2008. godine i izmjenama i dopunama navedenog Pravilnika broj: 08-04/2-02-1-2051-4/13 od 19.4.2013. godine i broj: 08-01-02-1- 185-3/15 od 23.01.2015. godine koji, između ostalog, propisuju da Zamjenik komandira PS Maglaj prati primjenu zakonskih ovlaštenja u izvršavanju svakodnevnih poslova i zadataka i u slučaju zloupotreba poduzima odgovarajuće mjere te neposredno vrši kontrolu izvršenja zadataka policijskih službenika a da policajci vrše uviđaje saobraćajnih nezgoda koje imaju obilježja prekršaja, kontrolu i regulisanje saobraćaja i izdaju prekršajne naloge i ovlaštenja da izdaju prekršajne naloge propisana članom 242. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: br. 6/2006, 75/2006 – ispr, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 48/2010- dr. zakon, 18/2013, 8/2017-ZOOBS BiH) jer su znajući sve navedeno i obavezu propisanu članom 3. Zakona o policijskim službenicima Zeničko – dobojskog kantona (prečišćeni tekst-Službene novine ZDK broj: 4/14 od 28.04.2014.  godine) da se rad policijskih službenika, između ostalog, zasniva na zakonima i podzakonskim aktima i da su kao policijski službenici dužni u vršenju svojih dužnosti djelovati na nepristrasan i zakonit način vođen javnim interesom da služi i pomaže javnosti, svjesno postupali suprotno i pribavili koristi drugom u vidu neodgovaranja za počinjene prekršaje prema ZOOBS BiH a Stanek Minela, Meškić Hasan i Ridžal Erna zajedno sa Mehmedović Nihadom, Brkić Danielom i Šahbaz Adisom svjesno učestvovali pomažući Mehmedović Nihadu, Brkić Danielu i Šahbaz Adisu u navedenom, na način da su po dojavi da je na Benzinskoj pumpi „Energopetrol“ koja se nalazi u ulici Srebreničkih žrtava rata bb u Maglaju došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva pmv-a, i  to pmv marke „Ford“ reg. oznaka ……. i pmv marke „Audi“ reg. oznaka ……..

izašli na intervenciju, i to najprije se na licu mjesta pojavio Mehmedović Nihad sa službenim vozilom marke „Škoda“, a potom su se na licu mjesta pojavili i Brkić Daniel i Šahbaz Adis, također sa službenim vozilom marke „Nissan“, nakon čega su započeli sa provođenjem službenih radnji u cilju provođenja uviđaja po predmetnoj saobraćajnoj nezgodi kojim radnjama je „de facto“ rukovodio Mehmedović Nihad pri čemu je i fotografisao službenim aparatom lice mjesta, da bi on, Brkić Daniel i Šahbaz Adis, shvativši da je jedan od učesnika nezgode Stanek Minela, koja je upravljala vozilom marke „Ford“ dok se na mjestu suvozača u momentu nezgode nalazio Meškić Hasan, kćerka njihove radne kolegice S. A. uposlenice MUP ZDK, i da je ista odgovorna za saobraćajnu nezgodu pri čemu je odgovorna i za prolazak kroz zabranu ulaska na prostor BP

„Energopetrol“ tj. na izlaz sa pumpe prije izazivanje nezgode jer je isti izlaz regulisan postavljenim znakom obaveznog smjera kretanja sa benzinske pumpe i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom obaveznog smjera kretanja sa benzinske pumpe kao i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom znakom zabrane skretanja u lijevo i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom punom linijom kod skretanja na benzinsku pumpu sa ulice Srebreničkih žrtava rata, i da ista nije imala kod sebe vozačku dozvolu niti uvjerenje o položenom vozačkom ispitu obzirom da je tek 29.04.2017. godine tj., dva dana ranije položila vozački ispit, kako bi izbjegli da ista odgovara za prekršaje prolaska kroz zabranu odnosno suprotno   obaveznom   smjeru   kretanja,   te   izazivanje   saobraćajne   nezgode i neposjedovanje dokumenata propisane ZOOBS-om BiH a obzirom da je skrivila nezgodu, sa Stanek Minelom, Meškić Hasanom i Ridžal Ernom dogovorili da se na Zapisnik o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode broj: 08-04/11-2-875/17 konstatuje da je pmv-om „Ford“ reg. oznaka …….. u momentu saobraćajne nezgode upravljao Meškić Hasan, što su svi svjesno prihvatili iako su znali da to nije tačno a sve kako bi Stanek Minela izbjegla odgovornost za počinjene prekršaje, koji zapisnik su potom Brkić Daniel, Šahbaz Adis i Meškić Hasan i Ridžal Erna na takav način sačinili i potpisali dok je Stanek Minela to svjesno odobrila i prihvatila, iako je bila svjesna da je ona upravljala pmv-om „Ford“ i da je bila odgovorna za počinjene prekršaje, pri čemu su Brkić Danijel i Šahbaz Adis u tako lažno sačinjenom zapisniku o uviđaju saobraćajne nezgode svjesno unijeli i neistinit podatak da Ridžal Erna nije imala alkohola u krvi u momentu saobraćajne nezgode te su neistinite podatke da je Meškić Hasan upravljao pmv.

„Ford“ i da su vozači alkotestirani unijeli i u službenu knjigu evidencija saobraćajnih nezgoda pod brojem 49. za dan 01.05.2017. godine a koji neistiniti podaci da je Meškić Hasan upravljao pmv. „Ford“ su konstatovani i u službenoj knjizi dnevnih događaja PS Maglaj pod brojem 161 da bi za počinjene prekršaje Meškić Hasanu Daniel Brkić izdao prekršajni nalog broj: 1061365585 od 01.05.2017. godine zbog izazivanja opisane saobraćajne nezgode i prolaska kroz zabranu prilikom ulaska na BP Energopetrol, iako je znao da to nije tačno a što je Meškić Hasan potpisivanjem u dijelu naloga „potpis okrivljenog“ i prihvatio iako je znao da navedeno nije tačno, kojim nalogom je Meškić Hasanu izrečena novčana kazna u iznosu od 50 KM i jedan kazneni bod, na koji opisani način su Stanek Mineli pribavili korist u vidu izbjegavanja odgovornosti i neodgovaranja za prekršaje prema ZOOBS-u, koje je ona stvarno počinila i za koje nikada nije odgovarala,

Dakle, Mehmedović Nihad, Brkić Daniel i Šahbaz Adis kao službene osoba iskoristili svoj službeni položaj i ovlaštenja s ciljem da drugom pribave korist a Stanek Minela, Meškić Hasan i Ridžal Erna im pomogli u navedenom,

II. ŠAHBAZ ADIS, BRKIĆ DANIJEL I RIDŽAL ERNA ZAJEDNO

1. Dana 01.05.2017. godine na istom mjestu i u toku obavljanja uviđaja saobraćajne nezgode iz tačke I.1. Adis Šahbaz u istom svojstvu i sa istim ovlaštenjima kao u tački I.1. svjesno izradio lažnu službenu ispravu unoseći neistinite podatke u istu i ovjeravajući istu službenim pečatom i svojim potpisom a Daniel Brkić i Erna Ridžal mu svjesno pomogli u navedenom potpisujući takvu ispravu znajući da je neistinita tako što je Adis Šahbaz sačinio Zapisnik o ispitivanju prisutnosti alkohola, opojnih droga ili lijekova u organizmu ispitanika PS Maglaj broj: 004907 od 01.05.2017. godine na ime Ridžal Erna i u istu unio podatke da je Ridžal Erna dana 01.05.2017. godine u 19.03. sati na BP Energopetrol Maglaj ispitana uređajem AlcoQuant i da je tom prilikom utvrđeno da je koncentracija alkohola kod iste 0,00 ‰ (promila) iako je znao da se Ridžal Erna nije podvrgla takvom ispitivanju, a Daniel Brkić u svojstvu svjedoka i Ridžal Erna u svojstvu ispitanika potpisali navedenu ispravu iako su znali da je ista neistinita,

Dakle, Adis Šahbaz kao službena osoba, u službenu ispravu unio neistinite podatke i takvu službenu ispravu ovjerio svojim potpisom i službenim pečatom a Brkić Daniel i Ridžal Erna mu pomogli u navedenom,

III. RIDŽAL ERNA SAMA

1. U toku mjeseca maja 2017. godine u Maglaju a nakon okončanja događaja iz tačaka I.1. i II.1 nabavila lažnu javnu ispravu radi upotrebe i lažne javne isprave upotrijebila kao prave iako je iz razloga opisanih u tačkama I.1 i II.1. znala da su isti lažni, na način da je dana 03.05.2017. godine od PS Maglaj tražila dostavu lažne javne isprave Zapisnika o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode broj: 08- 04/11-2-875/17, te je, nakon što joj je navedeni zapisnik dostavljen u prilogu akta PS Maglaj broj: 08-04/11-2-04-4-1-91/17 od 03.05.2017. godine isti zapisnik zajedno sa lažnom javnom ispravom Zapisnikom o ispitivanju prisutnosti alkohola, opojnih droga ili lijekova u organizmu ispitanika PS Maglaj broj: 004907 od 01.05.2017. godine dana 05.05.2017. godine svjesno i znajući da su isti lažni dostavila Sarajevo osiguranju dd Sarajevo u cilju naplate štete iz saobraćajne nezgode iz tačke I.1., nakon čega je sa Sarajevo osiguranjem dd Sarajevo dana 02.06.2017. godine potpisala Sporazum o vansudskoj nagodbi za štetu broj: 1778/2017 1553/2017 (1) (111/2017Z) po kojem joj je na ime naknade štete iz osnova iz osnova saobraćajne nezgode od dana 01.05.2017. godine u Maglaju isplaćen iznos od 930,00 KM,

dakle, lažnu javnu ispravu nabavila radi upotrebe i lažne jave isprave upotrijebila kao prave,

čime su:

pod tačkom I.1. Mehmedović Nihad, Brkić Daniel, Šahbaz Adis, kao saizvršioci počinili krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1. u vezi sa članom 31. KZ FBiH a Stanek Minela, Meškić Hasan i Ridžal Erna kao pomagači Mehmedović Nihadu, Brkić Danielu i Šahbaz Adisu počinili krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1. u vezi sa članom 33. KZ FBiH, a

pod tačkom II. 1. Šahbaz Adis počinio krivično djelo iz člana „Krivotvorenje službene isprave“ iz člana 389. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ F BiH), a Brkić Daniel i Ridžal Erna kao pomagači počinili krivično djelo „Krivotvorenje službene isprave“ iz člana 389. stav 1. KZ FBiH u vezi sa članom 33. KZ FBiH, te

pod tačkom III.1 Ridžal Erna počinila krivično djelo „Krivotvorenje isprave“ iz člana 373. stav 2. KZ FBiH, a u odnosu na Brkić Daniela, Šahbaz Adisa i Ridžal Ernu i u sticaju i sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

  1. U skladu sa članom 78. KZ FBiH predlažem da se predmeti koji su nastali učinjenjem krivičnih djela opisanim u tačkama I. i II. ove optužnice i upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela opisanog u tačci III. ove optužnice oduzmu i to krivotvorene i upotrebljene službene isprave: Zapisnik o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode PS Maglaj broj 08-04/11- 2-875/17 od 02.05.2017. godine, Prekršajni nalog PS Maglaj od 01.05.2017. godine broj 1061365585, sačinjen od strane OSL Brkić Daniela, Zapisnik o ispitivanju prisutnosti alkohola, opojnih droga ili lijekova u organizmu ispitanika, PU III-PS Maglaj broj 004907 od 01.05.2017. godine, za lice Ridžal Ernu, i da se na odgovarajući način oduzmu i Evidencija o događajima PS Maglaj od 24.04.2017. godine pod rednim brojem 161, Meškić Hasan, Ridžal Erna i Evidencija saobraćajnih nezgoda PS Maglaj pod rednim brojem 49, 01.05.2017. godine i da se iste dostave nadležnom organu radi uništenja.

2.                U skladu sa članom 76. stav 1. i 2. KZ FBiH predlažem da se optuženim Mehmedović Nihadu, Brkić Danielu i Šahbaz Adisu izrekne mjera sigurnosti zabrane obavljanja dužnosti policijskih službenika u Bosni i Hercegovini u trajanju ne kraćem od 3. godine.

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.

Prethodni članakU BiH prosječna plaća u novembru 2020. iznosila 966 KM
Sljedeći članakNusret se vakcinisao protiv koronavirusa