Pezić: Marihuana, da ili ne?

pezic

Tekst Elvedina Pezića prenosimo u cijelosti.

Marihuana, da ili ne ?!

Čitajući fetve učenjaka savremenog doba nalazimo jasan propis da je konzumiranje marihuane zabranjeno. Analogno zabrani alkohola.

Ne treba da buni što njena opojnost nije brza i jaka kao opojnost alkohola. Zabranjuje se radi opojnosti.

Analogno zabrani alkohola, ono što opijao u velikim količinama zabranjeno je konzumirati i u malim količinama.

Liječenje marihuanom, na način da se to konzumira, u osnovi nije dozvoljeno, sve dok za to ima alternativa.

Nemoj da vas buni to što mnogi veoma lahko potežu za konzumiranjem marihuane, pa da pomislite da je to dopušteno. Nažalost nekada su u pitanju i osobe koje redovno klanjaju, a koje se nisu mogle uoduprijeti Iblisovom došaptavanja, pa su posegnuli za marihuanom.