1636307675 novac 750x422 1
AUTOR: H.D.
DATUM: stu 8, 2021 @ 9:05
KATEGORIJA: BiH / Izdvojeno / Vijesti
FIXGEHALT

Dodikovu najavu o povlačenju entitetske saglasnosti za reformu Uprave za indirektno oporezivanje, ekonomisti smatraju finansijskim slabljenjem entiteta Republika Srpska. Istovremeno su ponovo isplivala politička nadmudrivanja o raspodjeli prihoda entitetima, koji bi po logici trebali biti čisto matematičko i ekonomsko pitanje.

NER FIT

Raspodjela prihoda je svuda u svijetu i politička stvar, no izjave političara da samo jedan kanton u Federaciji BiH uplaćuje više PDV-a nego Republika Srpska, iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH pojašnjene su kao pozivanje da se raspodjela sredstava vrši prema mjestu uplate što je mnogo nerazumnije u odnosu na raspodjelu prema krajnjoj potrošnji.

Kada svi poreski obveznici dostave svoje PDV prijave gdje se nalaze podaci o ukupno izvršenjoj krajnjoj potrošnji na teritoriji FBiH, RS-a i Brčko Distrikta tada se formiraju koeficijenti za rasporede prihoda prema entitetima i ustvari prikupljeni prihodi od indirektnih poreza se raspoređuju prema krajnjoj potrošnji koja je izvršena na području FBiH, RS i Brčko Distrikta“, kazao je Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno / neizravno oporezivanje BiH.

Koeficijenti koje kvartalno utvrđuje UO UIO su privremeni, a nakon završetka godine ide se na poravnanja koja često dovedu do problema između Republike Srpske i Federacije BiH pa i do sudskih postupaka.

Tekst se nastavlja nakon reklame

“Novi koeficijent je 61,85 što se tiče Federacije BiH. Svi makropokazatelji ne oslikavaju pad koeficijenta u FBiH, u toj mjeri, naprotiv koeficijent bi trebao da raste prema nekim razmišljanjima. Mi smo u dva navrata donosili zaključke koji su upućeni Upravi indirektnom oporezivanje BiH i Upravnom odboru kojim smo tražili da se ispoštuje član 35. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja koji nalaže da se svakih pet godina uradi eksterna revizija”, ističe Goran Miraščić, ekonomski savjetnik u Vladi FBiH.

Interesantno je da Vlada Federacije BiH bez obzira na nezadovoljstvo zbog određenog koeficijenta podržava jedinstveni ekonomski prostor, dok ga Milorad Dodik želi podijeliti, što će, kažu analitičari bez sumnje oslabiti budžet entiteta Republika Srpska.

“Prihodi od UIO se dijele po krajnjoj potrošnji, ali ako gledate po mjestu uplata, onda je RS u manjini jer se možda svega 22 posto uplaćuju iz RS, ali se koeficijenti, a oni dobijaju preko 30 posto, dijele po krajnoj potrošnji. Tu će izgubiti jako mnogo”, kazala je Svetlana Cenić, ekonomistkinja.

“Mislim da je politički ciljano da FBiH podržava RS i posebno da podržava državne institucije i samu državu, jer politika izu FBiH se nastoji prezentirati kao državotvorna. Zašto je bitno ovo da znamo, vjerovatno da dezintegracija UiO i narušavanje sistema jedinstvenog ekonomskog prostora ne bi bilo u kratkoročnom i dugoročnom interesu RS”, ističe ekonomista Admir Čavalić.

LIDER