Posljedice krize: Prihodi u FBiH u augustu 2020. manji za 32,6 posto u odnosu na isti mjesec 2019.

Screenshot 2020 09 05 U federalnoj poreznoj kasi gotovo 170 miliona KM manje nego prosle godine

Federalno ministarstvo finansija informiralo je Vladu FBiH da je u augustu 2020. godine raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih nivoa vlasti i upravitelje cestama u FBiH ostvaren u iznosu od 206,6 miliona KM, što je za 32,6 posto manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine.
U poređenju s naplatom u julu ove godine također je zabilježen pad veći od 32 posto. Iako su ostvarenja iz prethodna tri mjeseca 2020. godine, nakon značajnog pada prihoda u aprilu, uzrokovanog negativnim posljedicama pandemije koronavirusa, bilježila kontinuirani rast iz mjeseca u mjesec, u augustu je rast prekinut. No, treba napomenuti da u augustu inače dolazi do nižeg nivoa ostvarenja, piše Klix.ba

U osmom mjesecu ove godine u budžet FBiH raspoređeno je 68,6 miliona KM, što je u odnosu na august 2019. godine manje za 33,1 miliona KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 97,1 milion KM i manji je za 46,9 miliona KM.

Raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim budžetima iznosili su približno 16 miliona KM, što je za 7,7 miliona KM manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Kada ukupan raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s jedinstvenog računa sagledamo za period 1.1. – 31.8.2020. godine, ostvaren je u iznosu od približno 1.693 miliona KM i za 12,5 posto je manji u odnosu na isti period 2019. godine.

U augustu 2020. godine ukupna naplata prihoda po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti iznosila je 289,7 miliona KM. Od toga se 288,2 miliona KM odnosi na direktne uplate obveznika, što je u poređenju s ostvarenjem iz augusta 2019. godine manje za 5,2 posto ili za 15,9 miliona KM.

Preostali iznos od 1,5 miliona KM se odnosi na razliku subvencija za obavezne doprinose za april 2020. godine, isplaćene iz budžeta Federacije BiH u augustu 2020. godine, za uposlenike poslovnih subjekata i samostalne poduzetnike, čija je poslovna aktivnost narušena pandemijom, a koji su ispunili uvjete sukladno odredbama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

Značajno smanjenje naplate u augustu, u odnosu na stabilan pozitivan tok kretanja, ponovo uspostavljen nakon pada iz aprila, mogao bi jednim dijelom biti objašnjen smanjenjem ili potpunim izostankom upošljavanja sezonskih radnika u ovom mjesecu 2020. godine.

Ukupni osmomjesečni prihodi po osnovu doprinosa iznose 2.329,6 miliona KM i manji su za 2,6 posto u odnosu na isto razdoblje 2019. godine piše Klix.ba