Potvrđena optužnica protiv Durmo Malika i INPEK-ZE doo za krivično djelo Prijevara u privrednom poslovanju

TUŽILAŠTVO ZDK

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 17.03.2021.godine, podiglo je optužnicu protiv Durmo Malika i INPEK-ZE doo Zenica,  i to protiv Durmo Malika zbog počinjenog krivičnog djela Prijevara u privrednom poslovanju iz člana 251. stav 2. u vezi stava 1. KZ F BiH, a protiv INPEK-ZE doo Zenica zbog počinjenog  krivičnog djela Prijevara u privrednom poslovanju iz člana 251. stav 2. u vezi stava 1. a sve u vezi sa članom 128. stav 1. tačka c)  KZ F BiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 29.03.2021. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Kaknju.

DETALJI OPTUŽNICE

U periodu od polovine 2017. godine pa do 30.11.2018. godine, na području općine
Kakanj, Durmo Malik kao predstavnik pravnog lica firme „INPEK-ZE“ d.o.o. Zenica, radeći
na poslovima vozača-distributera hljeba i peciva, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi firmi „INPEK-ZE“ d.o.o. Zenica svjesno doveo u zabludu S. A., direktora firme „A. K.“ d.o.o. K.,

koja firma je imala zaključen ugovor o prodaji hljeba i peciva broj … od 01.01.2017. godine sa firmom „INPEK-ZE“ d.o.o. Zenica, na način da je prilikom isporuke hljeba i peciva, u navedenom periodu, prodajnim objektima, supermarketima „A“, „D“, „S“ i „D.“ firme „A. K.“ d.o.o. u K., vršio prepravke i dopisivanja broja komada hljeba i peciva za isti ili prethodne dane u dekadama (koji je tipski indigovani štampani obrazac sa zaglavljem
„INPEK-ZE“ u koje se kolone unose datum, vrste, količine isporučenog hljeba i peciva),
dostavljao ih u „INPEK-ZE“, pa je na osnovu tako prepravljenih, dopisivanih, uvećanih
količina hljeba i peciva na dekadama, prodavac „INPEK-ZE“ d.o.o. Zenica sačinjavao
fakture-otpremnice za kupca „A. K.“ d.o.o. K.,

te je takvim prikazivanjem lažnih činjenica svjesno doveo i održavao u zabludi S. A., direktora firme „A. K.“ d.o.o. K., da se radi o stvarno isporučenoj količini, a ne uvećanoj i time ga naveo da na štetu svoje firme izvrši plaćanje putem žiroračuna prodavcu „INPEK-ZE“ uvećane fakture u navedenom periodu za 71.365 komada hljeba i peciva u ukupnoj vrijednosti od 26.900,60 KM i na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist firmi „INPEK-ZE“ d.o.o. Zenica za iznos od 26.900,60 KM sa kojim iznosom je raspolagala, a pričinio štetu firmi „A. K.“ d.o.o. Kakanj za isti iznos,

Čime je Durmo Malik učinio krivično djelo prijevare u privrednom poslovanju iz
člana 251. stav 2. u vezi stava 1. KZ F BiH, a pravno lice „INPEK-ZE“ d.o.o. Zenica krivično
djelo prijevare u privrednom poslovanju iz člana 251. stav 2. u vezi stava 1. a sve u vezi sa
članom 128. stav 1. tačka c) KZ F BiH.

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.

IZVORTUŽILAŠTVO ZDK
Prethodni članakSDA predložila da se uvede PDV kladionicama u BiH
Sljedeći članakU Federaciji BiH pojeftinilo gorivo, šta će biti s cijenama ostalih proizvoda?