AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Neprimjećeno nam je prošlo, da je zdravstveni sistem u Zenici osigurao:

  1. Prvi izolatorij u BiH,
  2. Prvu hiruršku i akušersku salu za pacijente sa COVID-19 u BiH,
  3. Prvi izvršili hirurški zahvat na pacijentu sa dijagnostikovanim COVID-19 U BiH,
  4. Prvi izliječeni pacijenti od COVID-19 su baš u Zenici,
  5. Organizovali jedinicu za potencijalne pacijente od korone na nivou primarne zdravstvene zaštite (DZ Zenica), sa brojevima i stalnom mogućnošću pregleda u slučaju sumnje.

Kapa dole ovim ljudima!

Ovo je dokaz da postoji taj neki mali Grad, koji ima kapaciteta da u roku i adekvatno reaguje na ovakvu pandemiju.
Ovo je dokaz da je medicinski potencijal koji imamo, nedovoljno primjećen.
Ovo je dokaz da imamo stručnjake, koje je ne smijemo otjerati iz Zenice.

Definitivno smo se pokazali najpotentnijim u BiH u ovoj borbi.

Hvala ti čelični Grade!

E. Begagić