Prijavite korupciju od sada na…

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Prijavite korupciju preko APIK-a (Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije) online!

-Stranica : Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na 69. sjednici i na 40. sjednici Doma naroda, održanoj istog dana usvojio je Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije („Službeni glasnik BiH“ broj 103/09).

Zakon je donesen s ciljem prevencije utjecaja korupcije na razvoj demokratije i poštivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda, kao i utjecaja na podrivanje ekonomskog i privrednog razvoja Bosne i Hercegovine, te svih ostalih oblika utjecaja na društvene vrijednosti, kao i za koordinaciju borbe protiv korupcije.

Prema Zakonu, Agencija je nezavisna i samostalna upravna organizacija, koja za svoj rad odgovara Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. U skladu sa članom 6. stav 3. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 116. sjednici donijelo Odluku (broj 43/10) kojom je utvrđeno da je sjedište Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u Istočnom Sarajevu.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 5. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 14. jula 2011. godine, i na 4. sjednici Doma naroda, održanoj 28. jula 2011. godine, imenovala Seada Lisaka za direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, te Dragana Slipca i Sretu Pekića za zamjenike direktora ove Agencije.

NADLEŽNOSTI

(Djelokrug Agencije):
Agencija je nadležna za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u institucijama javnog i privatnog sektora kod:

a) nosilaca funkcija u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti na svim nivoima;
b) javnih službenika, zaposlenika i policijskih službenika u institucijama vlasti na svim nivoima;
c) članova uprave, ovlaštenih i drugih lica u privrednim društvima, javnim preduzećima, javnim ustanovama i privatnim preduzećima;
d) članova organa i drugih ovlaštenih lica u političkim partijama;
e) ovlaštenih lica u kulturnim i sportskim ustanovama, fondacijama, udruženjima i nevladinim organizacijama.

(Nadležnosti Agencije):

a) izrada Strategije za borbu protiv korupcije, te izrada Akcionog plana za prevenciju korupcije;
b) koordinacija i nadzor nad sprovođenjem Strategije i Akcionog plana, te davanje mišljenja i instrukcija o pitanju njihovog sprovođenja;
c) koordiniranje rada javnih institucija u sprječavanju korupcije i sukoba interesa, te analiza pravosnažnih odluka nadležnih organa za procesuiranje sukoba interesa s ciljem sagledavanja pojava koruptivnog djelovanja, obavještavanje nadležnih institucija o zatečenom stanju, kao i preduzimanje ostalih neophodnih mjera u skladu sa zakonom;
d) praćenje sukoba interesa, davanje preporuka za strategiju upravljanja sukobom interesa u pojedinačnim slučajevima, te izdavanje smjernica za politiku upravljanja sukobom interesa u institucijama vlasti;
e) propisivanje jedinstvene metodologije za prikupljanje podataka o imovinskom stanju javnih službenika;
f) u koordinaciji s nadležnim organima, analiziranje dostavljenih podataka s ciljem utvrđivanja pojava koruptivnog djelovanja, te preduzimanje neophodnih mjera u skladu sa zakonom;
g) prikupljanje i analiziranje statističkih i drugih podataka, te informiranje svih relevantnih subjekata u Bosni i Hercegovini o rezultatima istraživanja;
h) postupanje po zaprimljenim podnescima s indicijama koruptivnog ponašanja u skladu s važećim propisima;
i) koordinacija rada institucija s javnim ovlaštenjima u suzbijanju korupcije;
j) praćenje efekata sprovođenja zakona i podzakonskih akata čiji je cilj prevencija korupcije i davanje mišljenja i instrukcija o pitanju njihovog sprovođenja, iniciranje aktivnosti u vezi s izmjenama i dopunama postojećih zakonskih rješenja, i njihovo usklađivanje;
k) saradnja s domaćim naučnim i stručnim organizacijama, medijima i nevladinim organizacijama po pitanju prevencije korupcije;
l) saradnja s međunarodnim organizacijama, institucijama, inicijativama i tijelima;
m) uspostavljanje i vođenje baze podataka prikupljenih u skladu s ovim zakonom;
n) razvoj edukativnih programa po pitanju prevencije korupcije i borbe protiv korupcije, te nadzor nad njihovim sprovođenjem;
o) javno publiciranje informacija o stanju korupcije;
p) informiranje nadležnih institucija i javnosti o obavezama po osnovu međunarodnih pravnih akata, te davanje preporuka za njihovu realizaciju u vezi s prevencijom korupcije;
r) propisivanje jedinstvene metodologije i smjernica za izradu planova integriteta i pružanje pomoći svim javnim institucijama u njihovoj realizaciji;
s) i drugi poslovi u vezi s prevencijom korupcije.

 

Prethodni članakDodik: Moguća blokada Vijeća ministara ako se ne riješi pitanje Južni tok
Sljedeći članakZAGREB: Zaplijenjeno 800 kg marihuane