PROF. SKELIĆ: Namir Škaljo – Zamišljeni junak, kojeg građani nisu prepoznali na listama, došao do pozicije vijećnika!

Piše Dženan Skelić za Magazin "Buka"

Namir Škaljo
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Problem disfunkcionalnosti našeg društva je sveprisutan i gotovo da asocira na tešku psihotičnu kliničku sliku sa elementima disocijacije, sumanutosti, naglašenih interpretativnih tendencija u pravcu razvoja paranoje, iskrivljene percepcije i tumačenja svijeta! Ta sveprisutnost ogleda se u tome da na svim egzistencijalnim nivoima imamo presliku najvišeg nivoa u svojoj primjerenoj minijaturi! Kako na samom državnom nivou nailazimo na političare sumnjivih intelektualnih i obrazovnih kompetencija, sa čitavom paletom ispada, koji graniče sa zdravom pameću, obično krajnje egocentrične i egoistične percepcije svijeta i nesposobnosti odgađanja zadovoljenja potreba, pa makar to bilo i po svaku cijenu, sa izričitim fokusom na trenutne potrebe, bez mogućnosti predočavanja, zamišljanja i projiciranja budućnosti na period duži od trajanja fiziološke pobuđenosti, tako i na svim nižim nivoima susrećemo njihove kopije, gotovo klonove, barem kada je u pitanju mentalni i duhovni sklop, ali i, kako to već površna analiza pokazuje, identičnih ili gotovo identičnih biografija i životnih presjeka.

Stoga je za statistički značajno pouzdan presjek profila političkih kadrova jedne političke opcije, dostatno izvršiti studiju slučaja, bilo kojeg od kadrovika na bilo kojem nivou političke prakse.

Uzmimo na primjer, lokalnog kadrovika, pod, recimo, kodnim imenom Namir, koji je recimo «odgovorni» član neke političke partije, recimo, neke imaginarne Stranke demokratske akcije, u recimo nekom manje više prosječnom bošnjačkom mjestu u Federaciji BiH, kao što je to npr. grad Zenica. Koje su glavne odlike tog političkog pulena?

Ako ga ozbiljnije osmotrimo zapazit ćemo da je on nametljiv, ljepljivog govora i ponašanja, sklon skretanju pozornosti na sebe po svaku cijenu. Kao član Gradskog vijeća, uvijek će postavljati suvišna pitanja, pokretati besmislene incijative ili se javljati za replike u kojima nema šta da kaže, a sve samo i isključivo stoga da bi na sebe skrenuo pozornost, da bi sebi dao na važnosti i da bi djelovalo kako je «bitan», važan, pametan, kako ima uvijek ima šta da kaže i da ima stav i mišljenje o svemu, te da se ne libi da to dvoje i javno iznese, imao ili nemao argumente kojima to dvoje može da brani! Njegov moto je da «Svako ima pravo na svoje mišljenje» i za taj moto je spreman da žrtvuje vrijeme i živce svih koji su prinuđeni da ga slušaju.

Imaginarna SDA, će naravno cijeniti takvu vrstu kvaliteta, pa će tu našu zamišljenu, neopjevanu budaletinu postaviti na neku važnu funkciju ili ti poziciju, recimo na mjesto direktora Telekoma, jer upravo ljudi koji imaju mišljenja o svemu, su dokazano najstručniji da vode tako kompleksne i složene i krajnje specijalizirane firme. Odavno je ta zamišljena SDA napustila Tejlorističke principe poslovanja i krenula u biznis proces reinžinjering, reinterpretirajući dvosmjerni protok informacija, kroz mnogo efikasniji model zasnovan na «rekla-kazala» principima obrade podataka, pri čemu je kao kruna svega uveden «ad hoc» model odlučivanja, kao ubjedljivo najinteligentnija bošnjačka inovacija u svijetu modernog poslovanja. Pa iako direktor važne i velike firme, taj naš kadrovik će se nemilosrdo obračunavati u ime partije i «za vođu» po društvenim mrežama, pod lažnim a Boga mi jednako hrabro i pravim profilima, dokazujući svoju predanost «cosa nostri» i spremnost da se i cijelim tijelom i pojedinačnim organima založi, poput iskrenog vojnika partije!

Naša zamišljena kadrovska perjanica će se sasvim prirodno vrlo brzo dokazati, nametnuti u svim segmentima društvenog življenja i postojanja, kroz sveprisutnost i gotovo «božansku» sposobnost bavljenja produktivno potentnim mahalskim trivijalnostima i spletkama, namjesto besmislenog bavljenja proračunima o životnom vijeku produkta ili još besmislenijem upravljanju inovacijama i promjenama! Tako će naš junak zasluženo postati član mnogih odbora i komisija, požrtvovano se bacajući u ralje obaveza sa jednakim žarom i entuzijazmom bez obzira o kako važnoj funkciji ili koliko bitnom nivou odlučivanja je riječ. Opšte je poznato, kako je upravo ta njegova potpuna predanost svemu, njegovo najjače oružje i izvor svekolike moći, prepoznatljive u puku koji ga somnabulentno slijedi! Naš je delija tako svojim zaslugama i kvalitetima zasluženo postao članom niza upravnih odbora, od Džematskog odbora džamije, preko Školskog odbora u Osnovnoj školi, ne birajući i ne posustajući u svojoj želji da poda i doprinese zajednici.

Uz to je, kako se sluti iz prethodnog teksta, postao i vijećnik Gradskog vijeća, ne bi li svoje kvalitete, sposobnosti i kompetence stavio što efikasnije u službu opšteg dobra! Vijećnik je pak postao, ne tako što je dobio povjerenje glasača, već tako što su tri vijećnika, koja su glasove dobila od blentavog naroda, odustala od mjesta u vijeću, kako bi naš zamišljeni junak, kojeg građani nisu prepoznali na listama, došao do pozicije vijećnika! Takva procjena nosilaca liste, te izmišljene SDA, dokaz je upravo vrijednosti našeg junaka, koji ne bježi od funkcija, kao drugi, već im hrabro hrli u susret, spreman na žrtvu. Sve ovo njegovo djelovanje je upravo takvo, milosrdo, dobronamjerno i usmjereno ka što većoj efikasnosti i posebnosti. Tako je taj naš neznani gazija, kao član Džematskog odbora, nagovorio, kako to došaptavaju mediji, mjesnog imama u džamiji, da lažira kvadraturu grijanja u džamiji, što je nesumnjivo u interesu zajednice i dugoročnog prosperiteta svih!

Ko ima imalo pameti i razuma, shvata, suštinu lika i djela našeg imaginarnog prototipa idealnog kadrovika, idealne političke opcije, usmjerene ka interesima svih, a posebno svih partijskih, a o čemu zorno svjedoče moja ranija pisanja, odnosno djela Namira i njemu sličnih delija!

Narod zna, sa Namirom, za SDA!