Prosječne plate na Zapadnom Balkanu: Najveća u Sloveniji, najmanja u Makedoniji, BiH pri dnu

Najveća prosječna mjesečna plaća uposlenih na prostoru država bivše Jugoslavije, odnosno zemalja Zapadnog Balkana je u Sloveniji 1.002,75 eura, a najniža u Makedoniji skoro tri puta manje – svega 352,47 eura, pokazuje analiza agencije Anadolija urađena na osnovu posljednjih podataka koje su prezentirale državne agencije za statistiku.

Prosječna plaća uposlenih u Republici Sloveniji u julu ove godine, naime, iznosila je 1.002,75 eura što je za 7,11 eura više nego mjesec ranije, juni kada je bila 995,64 eura.

Prosječna plaća u Republici Sloveniji, inače, varira u toku ove godine između 994,34 eura kada je imala svoj minimum, u odnosu na januarski 1.005,75 eura kada je bila najveća u 2014. godini. Preko hiljadu eura prosječna plaća u Sloveniji evidentirana je još u maju kada je iznosila 1.000,69, te mjesec ranije, aprilu kada je bila 1001,03 eura.

Istovremeno prosječna plaća u Republici Hrvatskoj u junu ove godine iznosila je 5.558 kuna ili 728,92 eura. Hrvatska je tako osim Slovenije jedina država bivše Jugoslavije, odnosno Zapadnog Balkana koja ima prosječnu plaću veću od 500 eura.

Od država kandidata, odnosno potencijalnih kandidata za Evropsku uniju sa prostora bivše Jugoslavije – Zapadnog Balkana najbolje rangirana po visini prosječne plaće je Republika Crna Gora. U augustu ove godine prosječna plaća u toj državi iznosila je 473 eura.

Prosječnu plaću veću od 400 eura među državama kandidatima, odnosno potencijalnih kandidata za Evropsku uniju sa prostora bivše Jugoslavije – Zapadnog Balkana ima još jedino Bosna i Hercegovina. Prosječna plaća, naime, u Bosni i Hercegovini u junu ove godine iznosila je 829 KM ili 423,87 eura i jedan posto je manja u odnosu na decembar 2013. godine.

Zaposleni u Republici Srbiji u julu ove godine imali su prosječnu plaću u iznosu od 45.216 dinara ili 381,26 eura.

Time je prosječna plaća u Srbiji za 10.024 ili 84,46 eura manja u odnosu na prosječnu mjesečnu potrošnju koja je u prvom kvartalu – tromjesečju ove godine iznosila 55.240 dinara – 465,72 eura.

Prema statističkim podacima prosječna plaća u Republici Albaniji u julu ove godine iznosila je 52.700 leka ili 377,84 eura. To je za 3,94 eura više nego je iznosila 2013. godine kada je prosječna plaća bila 52.150 leka ili 373,90 eura.

Republika Makedonija je ubjedljivo na dnu država bivše Jugoslavije i Zapadnog Balkana, ali i među kandidatima i potencijalnim kandidatima za EU sa tog prostora. Prosječna plaća u Makedoniji u junu ove godine iznosila je svega 21.233 denara ili 352,47 eura.

Trading Economics pozivajući se na Agenciju za statistiku Kosova navodi kako je prosječna plaća 441 euro, ali takvog podatka na samoj stranici te institucije nema. Za Kosovo postoji jedino podatak da je u aprilu 2014. godine prosječna plaća prema zajednici privrednika iznosila 368 eura.

Istovremeno Kosovo je 2011. godine bilo evidentirano kako prostor u kojem je plaća u privatnom sektoru bila na minimumu – 170 eura.

Anadolija