Samo četiri općine u BiH dale podatke o poslovanju u 2020. godini

Screenshot 4 1207

Centar za javne politike i ekonomske analize (CPA) iz Zenice objavio je svoj Indeks rada općina (IRO), jedinstveni dokument iz oblasti lokalne samouprave s ciljem da se poveća odgovornost lokalnih vlasti za kvalitet života građana u BiH.

Index rada općina se bazira na objektivnim i mjerljivim indikatorima koji treba da postanu standard za evaluaciju rada (grado)načelnika/ca i gradskih/općinskih vijeća.

Baziran je na 98 indikatora iz svih oblasti društvenog djelovanja za koje su direktno ili indirektno zadužene lokalne samouprave, uz kontrolne indikatore koji ukazuju na opće stanje u jednoj općini/gradu. Objektivnim mjerilom je moguće porediti rad izabranih političkih opcija, utjecati na njihov rad te porediti s drugim općinama/gradovima i ukazivati na dobre i upozoravati na loše prakse lokaliteta.

“Projekt je započet 2019. godine kada je CPA tim pripremio prvi nacrt metodologije, a koji su prije svog finalnog izgleda evaluirale strane eksternih stranaka od interesa, a koje su uključivale pojedince, kao i organizacije koje su doprinijele uređivanju strukture Indeksa. Prošla godina je obilježena kreiranjem prve verzije Indeksa, uz dobrovoljnu saradnju općina/gradova”, kazali su iz CPA.

Poručuju i da izabrani (grado)načelnici/e nisu pokazali zainteresiranost za saradnju te od 35 općina/gradova s kojima su stupili u kontakt, 31, odnosno 89 posto njih nije dalo podatke. Posebno je iskorišten početak pandemije za pravdanje nemogućnosti učešća vanrednim stanjem izazvanim pandemijom.

Općine koje su odlučile biti dio prvog, testnog kruga su Kakanj, Zavidovići, Bosanska Krupa i Novi Travnik te su podaci koje su ove općine dostavile poslužili za evaluiranje funkcionalnosti indeksa.

Edo Omerčević, direktor CPA, tvrdi da se Indeks pokazao kao robustan i indikativan te da može ispuniti svoj cilj postavljanja objektivnog mjerila rada lokalnih samouprava.

“S obzirom na to da su se završili lokalni izbori, cilj CPA i prijateljskih organizacija je da se u toku 2021. godine izvrši uvid u što veći broj općina, te da se na taj način kreira podloga za evaluiranje rada izabranih političkih predstavnika za naredne četiri godine. U idealnoj situaciji javnosti će pred sljedeće lokalne izbore biti prezentirani ažurirani rezultati na osnovu kojih će uz pomoć objektivnih mjerila moći ocijeniti rad izabranih političkih kandidata i na taj način odlučiti da li obnoviti povjerenje starim ili ga pružiti novim kandidatima”, kazao je Omerčević.

Indeks, kao i izvještaj o prvom testnom krugu prikupljanja podataka je dostupan na linku.

Klix.ba