AUTOR:
072INFO PORTAL

DATUM:

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona dana 17.11.2020.godine podiglo je optužnicu protiv Bešić Muhameda zbog krivičnog djela prijevare iz člana 294. stav 1. KZ F BiH u sticaju sa krivičnom djelom ugrožavanje sigurnosti iz člana 183. stav 1. KZ F BiH sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH.

Optužnica je u cijelosti potvrdena dana 24.11.2020. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Opcinskog suda u Visokom.

Optužnicom se navedeno lice tereti da je s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, lažnim prikazivanjem činjenica doveo lice u zabludu i time ga naveo da na štetu svoje imovine nešto učini, te da je ugrozio sigurnost jedne osobe.

DETALJI OPTUŽNICE

Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) i člana 241. stav 1. ZKP-a FBIH, p o d i ž e m
O P T U Ž N I C U Protiv BEŠIĆ MUHAMEDA, zv. „Hikmet“, iz Visokog, neosuđivan,
što je, u mjesecu februaru 2020. godine, na području grada Visoko, s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu Š. S., vlasnika firme „D. Š.“ d.o.o. Živinice, na način da je od istog poručio namještaj po mjeri i ugradnju istog i to:

2 kuhinje dimenzija 5,7 metara i 4,2 metra, trpezarijski stol, četiri stolice, dvoje fotelje, dva klub stola, predsoblje, set za kupatilo, stol za šminkanje, dva krevet-narin sa dodatim stranicama, američki plakar, za iznos od 8.990,00 KM, te da će isti namještaj platiti nakon ugradnje, iako je znao da to neće učiniti, jer kada je S. Š. vjerujući da će mu biti u skladu sa dogovorom plaćen namještaj i ugradnja, dana 21.03.2020. godine izvršio montažu poručenog namještaja, odbio mu
platiti namještaj i ugradnju, pravdajući se da kod sebe nema novca, te obećao da će do kraja mjeseca marta 2020. godine doći u Živinice i izvršiti plaćanje, što nije učinio i pored više upućenih…

telefonskih poziva od strane oštećenog Š. S., nego je dana 27.03.2020. godine putem telefona pozvao Š. S. kojem je rekao da nema ništa od plaćanja namještaja, da je namještaj kompletno uništen i da namještaj sam sebi plati, a zatim istom uputio razne pogrdne riječi i prijetnju da će ga ubiti i zapaliti,pa je na tako prijevaran način za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 8.990,00 KM, oštetivši na taj način Š. S. za iznos od 8.990,00 KM, dakle, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, lažnim prikazivanjem činjenica doveo lica u zabludu i time ga naveo da na štetu svoje imovine nešto učine,

Dana 27.03.2020. godine, u Visokom, zbog neriješenih problema u vezi plaćanja isporučenog i instaliranog namještaja, ugrozio sigurnost oštećenog Š. S. na način da je istog sa svog pretplatničkog broja ……. pozvao na njegov broj telefona …….. i uz psovke mu uputio ozbiljne prijetnje da ukoliko ga više bude zvao da će mu poslati M. „da ga srede“, da je on već zbog svoje kćerke željeznim šipkama izlupao nekoga, a da će njega ubiti i zapaliti, koje prijetnje su kod Š.S. izazvale strah i osjećaj uznemirenosti te ugrozile sigurnost,

dakle, ugrozio sigurnost jedne osobe, čime je počinio krivično djelo Prijevara iz člana 294. stav 1. KZ FBiH u sticaju sa krivičnim djelom Ugrožavanje sigurnosti iz člana 183. stav 1. KZ F BiH sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH.