SAMO U BIH: Prevario poznanika, kladio se koristeći njegovu bankovnu karticu

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Kantonalno tužilaštvo Zenicko-dobojskog kantona dana 23.07.2020.godine podiglo je optužnicu protiv Nukić Semira zbog krivičnog djela računarna prevara iz člana 395. stav 1. KZ F BiH.

Optužnica je u cijelosti potvrdena dana 30.07.2020. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Opcinskog suda u Visokom.

Optužnicom se navedeno lice tereti da je neovlašteno unio računarne podatke s ciljem da sebi pribavi protipravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokovao imovinsku štetu.

DETALJI OPTUŽNICE

Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) u vezi sa članom 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku F BiH, p o d i ž e m O P T U Ž N I C U Protiv: NUKIĆ SEMIRA, zv. „Semko“,iz Breze, neosuđivan, što je…

dana 22.05.2019. godine, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za sebe, nakon što je na neutvrđen način neovlašteno došao do podataka sa bankovne kartice vlasnika O. H., izdate od strane …… d.d. Mostar, broj ……….., i to podatke koji se odnose na broj kartice, ……broj i podatke o validnosti, iste upotrebljavao kao prave na način da je posredstvom interneta, na online kladionici
……..d.o.o. Banja Luka, otvorio dva računa-profila i to jedan na svoje ime koristivši svoje lične podatke,

a drugi na ime O.D. iz …… koristivši lične podatke O. D., a koje podatke mu je O. D.
dobrovoljno dao ne znajući za šta će ih iskoristi, nakon čega je podatke bankovne kartice koristio za uplatu novčanih sredstava na gore navedene račune-profile otvorene kod kladionice …..d.o.o. Banja Luka, a za potrebe klađenja, izvršivši ukupno 5 transakcija u vremenskom periodu od 12,50 sati do 22,17 sati, na koji način je sebi pribavio protupravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 930,00
KM, za koji iznos je oštetio O. H.,

dakle, neovlašteno unio računarne podatke s ciljem da sebi pribavi protipravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokovao imovinsku štetu, čime je počinio krivično djelo Računarna prevara iz člana 395 stav 1 KZ FBiH.