Saopćenje za javnost A-SDA Zenica

Podijelite vijest

Da li se međunarodna pomoć čuva za izbornu kampanju?

U jeku borbe protiv koronavirusa već sada se odvija bespoštedna politička izborna kampanja. Lokalni izbori su na pragu, pojedinci ne biraju sredstva da primjenom šarolikog spektra političkih pamfleta i jeftinih balkanskih podvala što više pridobiju biračko tijelo.

Od strane građana i naših aktivista na području Babinskog sliva, sve češće nam se postavljaju pitanja – šta je sa sredstvima koje su međunarodne organizacije izdvojile i učinile operativnim za sanaciju od posljednjih poplava na ovom području – za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda? Pri tome navode da su od strane Švicarske i Njemačke opredijeljena namjenska financijska sredstva za pomoć Tuzli i Zenici, a od čega je za Zenicu doznačeno 1,4 miliona EURO, s ciljem namjenske tehničke asistencije za saniranje posljedica od poplava u Babinskom slivu. Kako građani najčešće naglašavaju, Tuzala je svoja sredstva prema projektnoj dokumentaciji već namjenski iskoristila, dok u Zenici nije još ništa učinjeno na početku realizacije ove pomoći.

Nameće se logično pitanje – ko i zašto čeka i odugovlači realizaciju ovih operativnih sredstava? Da li je u pitanju namjerno odugovlačenje kako bi se sa eventualnom realizacijom otpočelo u vrijeme intenzivne izborne kampanje, te na taj način, praktično, sredstvima međunarodne zajednice prikupljali izborni politički poeni?

Odgovor na ovo pitanje što prije mora dati lokalna gradska vlast Zenice, i objasniti građanima zašto se odugovlači sa realizacijom ovog projekta.

Stranka demokratske aktivnosti A-SDA Zenica smatra da bi umjesto nepotrebnog odugovlačenja bilo bolje da gradska vlast pristupi aplikaciji mnoštvu projekata koje nudi Evropska unija lokalnim zajednicama s ciljem poboljšanja života i sigurnosti građana.  


Podijelite vijest