Saopštenje Štaba civilne zaštite ZDK

Foto: Benjamin Hazić/072info
Podijelite vijest

Jutros je održana sjednica Štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona kojom je rukovodio komandant Edin Terzić.

Detaljno je sagledano stanje u općinama Kantona koje su ugrožene poplavama. Generalno, situacija se ocjenjuje izuzetno složenom. Mada je vodostaj rijeka u blagom padu, problemi sa evakuacijom stanovništva i dalje su najizraženiji. Štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona je u prioritetne zadatke stavio obezbjeđenje medicinske zaštite bolesnim osobama, a posebno pružanje pomoći pacijentima kojima je hitno potrebna dijaliza. Naime, u nekoliko sela cijelog Kantona nalazi se odječeno od dijaliznih centara više od 20 takvih pacijenata koji će u toku dana biti prevezeni helikopterima do medicinskih ustanova.

Uz dva helikoptera oružanih snaga, danas su se na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštitte staviti i dva helikptera iz Republike Hrvatske koji su stigli kao pomoć iz susjedne države.

U Maglaju će Štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona uspostaviti Centar za distribuciju pomoći i podjelu hrane i vode ugroženom stanovništvu.

Jedan od značajnih prioritea je i obezbjeđenje prohodnosti magistralnog puta M-17 koji je u prekidu. Veliko klizište kod mjesta Nemila se sanira, a mehanizacija je angažovana na uklanjanju odrona na još nekoliko mjesta.

Kantonalni štab civilne zaštite apeluje na vozače da pravcem Zenica-Doboj i po otvaranju komunikacije M-17 idu samo u slučajevima velike potrebe.

Osobama koje su evakuisane iz svojih domova biće obezbjeđen smještaj na dvije lokacije, a školama u kojima je prekinuta nastava je naređeno da svoje sportske sale stave na raspolaganje Općinskim štabovima civilne zaštite.

Generalno,  aktivnosti Štaba civilne zaštite danas su usmjerene na pomoć najugroženijm stanovnicima i bolesnicima, distribuciju hrane i vode, te objezbjeđenje prohodnosti puteva.

Štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona napominje da je od jučer na snazi Odluka o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće.