Portal 072info

Smanjen broj učenika u FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o upisu učenika u osnovne i srednje škole u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2014/15. godini. Naime, prema analiza kretanja ukupnog broja učenika osnovnih škola u Federaciji BiH za period školska 2010/11 – 2014/15. godina primjetno je kontinuirano smanjenje broja učenika osnovnih škola.

Prema zbirnim podacima za Federaciju BiH broj učenika u osnovnim školama u petogodišnjem periodu je smanjen za 30.909 učenika ili 13,84 posto. Ovo smanjenje je evidentno u svim kantonima, a procentualno iskazano najizraženije je u Posavskom i Bosansko-podrinjskom kantonu.

Kao razlozi smanjenja broja učenika u osnovnim školama navedeni su pad nataliteta, povećanje broja djeca koja uopće ne upisuju osnovnu školu, neredovno pohađanje ili prekid osnovnog obrazovanja prije njegovog završetka.

U srednjim školama, navodi se da je, prema zbirnim podacima za osam kantona u Federaciji BiH, broj učenika prvih razreda u tekućoj školskoj godini u odnosu na školsku 2010/11. godinu manji za 8.842 učenika ili 28,53 posto. Kao razlozi za smanjenje broja upisanih u srednje škole navode se, također, pad nataliteta, ali i činjenica što je prvi razred srednje škole u prethodnoj školskoj godini upisala prva generacija učenika koja je obrazovana prema devetogodišnjem programu osnovnog obrazovanja i koja je bila malobrojnija od prethodnih generacija.

Zbog ovakvog trenda, Vlada FBiH usvojila je danas niz preporuka koje su na tragu dosljedne primjene člana 16. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, osiguranja efikasnog sistema evidentiranja i obuhvata djece koja ne upisuju osnovnu školu i koja napuštaju osnovno i srednje obrazovanje, te potrebi nastavka projekta nabavke besplatnih udžbenika za djecu iz socijalno ugroženih porodica.

rtvze.ba

Podijelite članak