Štab trenutno razmatra plan ativnosti za narednih 12 sati

Podijelite vijest

Nakon cjelodnevnih aktivnosti  članova Općinskog štaba civilne zaštite, stručnih timova i drugih subjekata angažovanih po naredbi Štaba, u 16,30 sati počela je sjednica OŠCZ. Na sjednici  je izvršena analiza svih  poduzetih aktivnosti, sagledana situacija na terenu i procijenjen dalji razvoj događaja na području općine Zenica, a shodno proglašenju  stanja prirodne nesreće zbog  poplava i klizišta.

Konstatovano je da je uspješno izvršena evakuacija bolesnih i ugroženih stanovnika sa  šireg nemilskog područja, Topčić Polja, Nemile, Šerića, a u toku je evakuacija ugroženih iz  naselja Smajići, Količi I Bistric. Na ovo područje izvršena je doprema hrane i drugih potrepština najugroženijim.

Obezbijeđen je prevoz, prihvat i smještaj  ljudi sa navedenih područja u zeničku kasarnu i Studentski centar.

Cjelodnevnim angažmanom građevinske   mehanizacije obezbijeđena je prohodnost glavnih komunikacija u gradu i širem području općine. Poduzimane su i  ativnosti na otklanjanju posljedica večeg  broja klizišta koja su  aktivirana u ovom kratkom periodu. Stručni timovi čine napore da obiđu sve lokalitete klizišta koja predstavljaju potencijalnu opasnost za ljude, stambene objekte i komunikacije.

Štab trenutno razmatra plan ativnosti za narednih dvanaest sati, a prema raspoloživim informacijama sutrašnje zasijedanje  Štaba planirano je za 8 sati ujutro.