Strankama u BiH za 10 godina iz budžeta dato 200 miliona KM

Podijelite vijest

Šokantni su podaci o finansiranju političkih stranaka u BiH. U posljednjih deset godina bh. strankama je iz budžeta, na različitim nivoima vlasti, isplaćeno skoro 200 miliona maraka. Dok se država sve više zadužuje kod MMF-a, brojni građani žive na rubu egzistencije, stranke profitiraju. Nema kontrole na koji način političke stranke troše taj novac.

Biti političar u Bosni i Hercegovini unosan je posao. Političkim strankama na svim nivoima vlasti na godišnjem nivou iz budžeta se isplati oko 20 miliona maraka. Apsolutno rekordan iznos strankama je uplaćen tokom 2008. godine – čak 23,6 miliona KM. Od 2004. godine, kada im je isplaćeno 13,1 milion KM, stranke su, posredstvom svojih izvršitelja na vlasti, povećavale iznos uplata iz budžeta, pa tako od 2006. godine uzimaju više od 19 miliona KM.

“Evidentan je rast iznosa koji iz budžeta idu prema političkim partijama, a s druge strane jako je širok spektar zloupotreba tih sredstava”, upozorava Srđan Blagovčanin, direktor Transparency Internationala BiH.

Sve to dešava se u vrijeme enormnog zaduživanja BiH kod stranih kreditora i domaćih banaka, u vrijeme nestabilnih budžeta, upitnih isplata socijalnih dugovanja plata i penzija.

Ekonomske krize za stranke ni ove godine nema. U budžetu Federacije BiH za 2014. predviđeno je više od tri miliona maraka za finansiranje parlamentranih stranaka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Da li je finansiranje iz budžeta zaista neophodno? “Taj novac se može usmjeriti u druge stvari, ili barem da se reduciraju iznosi”, ističe poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Nasir Beganović. Njegov kolega Irfan Ajanović mišljenja je da hitno treba poduzeti nešto kako bi se ta sredstva ili barem dobar dio njih uputio ka zapošljavanju mladih.

Slično razmišljaju i politički analitičari. Adnan Huskić smatra da se novac koji dobijaju stranke ne troši na transparentan način, te da su iznosi koji im se dodjeljuju preveliki.

Centralna izborna komisija BiH, iako nadležna za finasiranje političkih stranaka, ne može u potpunosti ući u trag trošenju novčanih sredstava. No, postoje podaci o izrečenim kaznama političkim strankama. Od 2005. do 2013. godine CIK je zbog prekoračenja iznosa izrekao kazne od ukupno 679.670 maraka, od kojih je naplaćeno 524.298 maraka. Zbog svega navedenog nije čudno što budžete u BiH moramo krpiti novcem koji nemamo.

federalna.ba