Strepnje građana: Hoće li inflacija dovesti do rasta kamatnih stopa u FBiH?

f21b0390d7619d716badbce1662e8a2c 1
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Globalni rast inflacije u 2021. imat će, procjena je ekonomskih stručnjaka, svoj nastavak i u 2022. godini.

Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine inflacija u 2021. iznosi 5,5 posto. Kakav utjecaj inflacija, koja će, nema sumnje, i u 2022. biti dio ekonomskog ambijenta u BiH, može imati za kamatne stope korisnicima kredita?

– Nivoi kamatnih stopa na tržištu formiraju se kao rezultat djelovanja niza faktora. Primarno, možemo izdvojiti interne uvjete unutar BiH, stanje bankarskog sistema, likvidnost, odnos ponude i tražnje za novcem. Važno je napomenuti da na našem tržištu imamo aktivnu konkurenciju, značajan broj subjekata bankarskog sistema, i da pristup kreditiranju i formiranju nivoa kamatnih stopa može ovisi o poslovnom ambijentu i rizicima.

Istovremeno, prenose se i efekti mjera aktivnih makroekonomskih politika, prije svega iz Evropske unije. Referentne kamatne stope su i dalje niske. Vjerovatnoća za značajan rast nivoa kamatnih stopa u kratkom roku, ako govorimo o efektima koji se prenose iz EU i eurozone je umjerena – kaže za Faktor Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Prema njegovim riječima, nekontrolisana inflacija može potaknuti rizike sa udarima na buduće nivoe kamatnih stopa.

– Potencijalno, jedna od mjera za obuzdavanje inflacije može biti i povećanje kamatnih stopa vodećih centralnih banaka, ali bi to svakako imalo posljedice na krhki oporavak ekonomija unutar EU-a. Srednjoročno, razumno je očekivati da će referentne kamatne stope rasti do nivoa koji neće naškoditi željenom ekonomskom oporavku. Uvjeti koji se odnose na naše tržište i bankarski sistem i dalje su stabilni i povoljni tako da ne očekujemo promjene u kratkom roku.

Već napomenuta likvidnost bankarskog sistema daje nam sigurnost i ima dominantan utjecaj na stabilnost kamatnih stopa u ovom trenutku. Izdvojeni rizik za BiH predstavljaju nestabilnosti koje nisu ekonomskog karaktera – ističe Mahmuzić.

Naš sagovornik ima savjet za sve korisnike kredita.

– Naš stalni zahtjev je da se klijentima, u svakom trenutku, jasno i nedvosmisleno, prezentiraju prednosti i razlike različitih modela obračuna kamatnih stopa, baš kako to zahtijevaju i akti koji se odnose na zaštitu korisnika finansijskih usluga.

Ukoliko je u ponudi kamatna stopa koja se može promijeniti u toku trajanja kreditnog proizvoda, moraju biti poznati parametri na osnovu kojih će se vršiti promjene i usklađivanja. S druge strane, pozivamo klijente na dodatnu pažnju i potrebu razumijevanja razlika u ponuđenim kamatnim stopama. Kamatna stopa za aktivne kredite, cijena novca, baš kao i cijena ostalih roba i usluga, može se mijenjati, ali samo ako je to prethodno ugovoreno – podvlači on.