Portal 072info

Subvencije preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije raspisalo je ponovni javni poziv za kandidovanje projekta za subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika.

Pravo sudjelovanja na ponovljenorn javnom pozivu imaju javna preduzeća sa sjedištem u Federaciji, preduzeća sa većinskim učešćem državnog kapitala (preduzeća u čijem osnovnom kapitalu je državni kapital zastupljen sa više od 50 % ukupnog kapitala, kao i njihovih zavisnih društava).

Osim navedenih pravo učešća na pozivu imaju i preduzeća iz metalne, elektro i automobilske industrija, građevinska, drvna, papirna i grafička industrija, proizvodnja tekstila, kože i obuće, hemijska industrija i industrija gume i plastike, namjenska industrija te ona preduzeća koja zapošljavaju najmanje 50 zaposlenika i da nisu bili korisnici grant sredstava po prethodnom javnom pozivu.

Dodjela preostalog dijela grant sredstava, se vrši za izmirenje dugovanja preduzeća za neuplaćene doprinose samo po osnovu obaveza za PIO/MIO, zaposlenicima koji ostvaruju uslove za penzionisanje do kraja 2017. godine, a istima nije uplaćen radni staž.

Dodjela grant sredstava vrši se u cilju rješavanje socijalnog statusa zaposlenika, kroz penzionisanje, navodi se u pozivu.

Ovaj poziv ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

rtvze.ba

Podijelite članak