Portal 072info

Sudovi u BiH omogućili građanima da od 6. do 17.novembra svoje predmete riješe sudskom nagodbom

Sudovi u Bosni i Hercegovini pozivaju sve zainteresirane stranke, čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima da iskoriste priliku i u periodu od 6. do 17. novembra svoj predmet riješe sudskom nagodbom.

– Stranke koje su zainteresirane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se već sad samostalno, putem zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti svom sudu, ili postupajućem sudiji, te pisanim prijedlogom ili na drugi način, predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudija će u skladu sa prijedlogom i voljom stranaka i odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi nagodbom – navodi se u pozivu.

Tokom ove dvije sedmice sudije prvostepenih i drugostepenih sudova u BiH će odvojiti vrijeme od svojih svakodnevnih radnih obaveza i svoje radno vrijeme, posvetit će isključivo strankama koje žele svoj spor riješiti sudskom nagodbom.

U sudskoj praksi BiH taj način mirnog rješavanja je rijedak, ali je ujedno djelotvoran način rješavanja svih vrsta predmeta parničnog i vanparničnog postupka, pogotovo privrednih, ugovornih, radnih i obiteljskih sporova, predmeta male vrijednosti i komunalnih predmeta.

– Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) u navedenom periodu u sudovima u BiH će se održavati Sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Time se želi pozitivno utjecati na efikasnost sudskih postupaka, te promjenu u pristupu suda i stranaka rješavanju sporova. Kao prioritet se postavlja brzo i efikasno rješavanje spora, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda. Napominjemo da stranke sudsku nagodbu bilo pred sudovima mogu sklopiti svakog radnog dana, neovisno o vremenu održavanja Sedmicâ sudske nagodbe sudovima – navodi VSTV.

Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora. Zaključivanjem sporazuma i stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te izbjegavaju se brojni dodatni i troškovi redovnog sudskog postupka. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor.

Sedmice sudske nagodbe realiziraju se u okviru “Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II” koji finansira Vlada Norveške, a implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH zajedno sa sudovima.

Fena

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box