Portal 072info

Svaka druga žena u BiH doživjela neki oblik nasilja, najčešće od partnera

Svaka druga žena u BiH doživjela je neki oblik nasilja tokom svog života, među kojima su najčešće kombinacije fizičkog, psihičkog, seksualnog i ekonomskog nasilja. Ono što je posebno poražavajuće je podatak da ni žene slabijeg zdravlja, kao ni žene sa invaliditetom nisu pošteđene nasilja, rezultati su istraživanja Gender centra FBiH i Agencije za ravnopravnost spolova BiH povodom 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, prenosi bh. novinska agencija Patria.

Istraživanje “Rasprostranjenost i karakteristike nasilja prema ženama u BiH” je pokazalo da je psihičko nasilje najrasprostranjenije, s ukupnom stopom prevalencije od 42 posto, dok iza njega slijedi fizičko nasilje, od 24 posto na životnoj razini.

– Seksualno nasilje doživjelo je tokom odraslog života šest posto žena. Ovim istraživanjem utvrđen je i podatak da je najšire rasprostranjeno nasilje koje nad ženama vrše njihovi sadašnji ili bivši partneri, jer su oni počinitelji u 72 posto slučajeva. Mlade žene su više izložene nasilju nego starije, pa tako stopa prevalencije kod žena starosti od 18 do 24 godine iznosi 56 posto, a kod starijih od 65 godina 44 posto – navedeno je.

Direktorica  Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine Ana Vuković rekla je da je rodno zasnovano nasilje ili nasilje zasnovano na spolu globalni fenomen koji pogađa žene i djevojčice širom planete u svim državama i kulturama, bez obzira na društveno uređenje, religiju, vrijednosti i stavove.

Dodala je da se smatra da su korijeni rodno zasnovanog nasilja duboko utkani u patrijarhalnoj tradiciji i da se promjenom štetnih rodnih stereotipa i ukidanjem rodne diskriminacije može uticati na smanjenje, odnosno ukidanje rodno zasnovanog nasilja kao ekstremnog oblika diskriminacije.

Gender centar Federacije BiH svake godine sprovodi kampanju “Bijela vrpca”, gdje muškarci nose bijelu vrpcu muškarci širom svijeta od 25. novembra do 10. decembra i pokazuju da su protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

U Federaciji BiH postoji i besplatna SOS telefonska linija 1265 na koju je moguće prijaviti slučajeve nasilja u obitelji. Upućeno je 1.004 poziva u 2013. i prvoj polovini 2014. godine.

U 2013. godini i prvoj polovini 2014. godine, na osnovu podataka kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, a prema članu 222. Krivičnog zakona FBiH prijavljeno je 1.669 slučaja, te podneseno 916 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu. Prema podacima općinskih sudova prema članu 222. Krivičnog zakona FBiH donesene su 324 presude (prema vrsti kazne: zatvor  9 posto, novčana 6 posto, uslovna 83 posto, drugo 2 posto). Izrečena je 231 zaštitna mjera (prema vrsti zaštitne mjere: udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora i zabrana vraćanja u stan, kuću ili neki drugi stambeni prostor 15 posto, zabrana približavanja žrtvi nasilja 26 posto, osiguranje osobe izložene nasilju 0 posto, zabrana uznemiravanja ili uhođenja osobe izložene nasilju 46 posto, obaveza psiho-socijalnog tretmana 6 posto, obavezno liječenje od ovisnosti 7 posto). U šest sigurnih kuća u navedenom periodu na području FBiH smještene su 323 žrtve nasilja u porodici, dok je putem SOS telefona pruženo 4.986 usluga. Od tog broja 95 posto poziva upućeno je od strane žena, a 5 posto od strane muškaraca.

nap.ba

Podijelite članak