Svako ko bude izrazio želju u ZDK-a moći će biti vakcinisan

vakcina 1 3

Ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona Adnan Jupić izjavio je da je ovaj kanton spreman za proces dobrovoljne vakcinacije stanovništva protiv virusa Covid-19. Ministarstvo zdravstva formiralo je kantonalno koordinaciono tijelo, koje trenutno radi na na formiranju operativnih tijela u svim zdravstvenim ustanovama.

– Vakcine će u samom startu, zbog posebnih uslova skladištenja, biti smještene u Sarajevu, gdje postoje četiri distributivna centra, a plan je da mi preuzimamo onaj broj vakcina koji u četiri do pet dana, koliko vakcina može biti izvan frižidera, distribuiramo po odjelima na terenu, a potom uzimamo novu dozu – pojasnio je Jupić.

Naveo je da bi procesom vakcinacije moglo biti obuhvaćeno oko 150.000 osoba, s obzirom da ZDK-u pripada 15 posto ukupnih doza koje pripadaju FBiH, te da će akcent u budućem periodu biti na promociji vakcinacije.

Vakcinaciju će voditi Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici.

– Proces vakcinacije ne treba posebno da nas brine s obzirom da mi vakcinaciju radimo desetljećima i tu imamo uređene mehanizme. Činjenica je da će ovdje biti obuhvaćen puno veći broj stanovnika u kraćem vremenu, ali se nadamo da će kvalitetnom pripremom, a one se već rade na terenu, i ovo proći u najboljem mogućem redu – rekao je Jupić.

Kako je saopćeno iz press Službe ZDK-a, vakcinacija će se vršiti po prioritetima.

– Prvo će biti vakcinisani zdravstveni radnici, potom korisnici staračkih domova i domova za socijalna zbrinjavanja te uposlenici koji sa njima rade, zatim osobe starije od 65 godina sa komorbiditetima, a nakon toga pojedine kategorije zaposlenika odnosno stanovništva – rečeno je.

Jupić je mišljenja da se treba raditi na promociji jer će se dobiti prilično veliki broj vakcina.

– Svako onaj ko bude izrazio želju moći će biti vakcinisan. Vakcinacija je dobrovoljna, jer mi nemamo nikakve zakonske mogućnosti da bilo koga sankcionišemo. Na promociji trebamo raditi svi i ja ću vakcinu sigurno primiti čim dođem na red – rekao je Jupić.