hadzifejz 1
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Shodno višednevnim netačnim i tendencioznim objavama brojnih medija u vezi s predmetom Općinskog suda u Sarajevu iz te institucije istaknuli su da u predmetu u kojem je oštećeni novinar S.H. postupaju u Zakonom predviđenim rokovima i na Zakonom propisan način.

U saopćenju navode da je predmet broj 65 0 K 908432 21 Kpp u fazi istrage kod Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo te je ovaj Sud tokom istražne faze postupao po prijedlogu nadležnog Tužilaštva za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenom A.H.

Podsjećaju da su 31. maja, postupajući po službenoj dužnosti, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, u zakonskom roku izrekli mjere zabrane prema osumnjičenom A.H., a za koje su postojali zakonom ispunjeni uvjeti.

Izrečena je mjera zabrane posjećivanja i približavanja na razdaljinu ispod 100 metara prostorijama televizijske kuće Face TV, odnosno privrednog društva „Face“ d.o.o. Sarajevo. https://14560d80e8c076f1c84de0a029d3cb23.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Također, izrečena je mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama, na način da se osumnjičenom zabranjuje da na bilo koji način, neposredno i posredno, komunicira i kontaktira sa oštećenim S.H. i da mu se približi na razdaljinu ispod 100 metara te je osumnjičenom naloženo javljanje u Policijsku stanicu Novi Grad Sarajevo jednom sedmično svakog ponedjeljka.

Rješenje o izrečenim mjerama zabrane bilo je predmetom preispitivanja krivičnog vijeća ovog Suda, a po žalbi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, te je žalba odbijena kao neosnovana i rješenje je potvrđeno, saopćili su iz Općinskog suda Sarajevo.

Napominju da je osnovni uvjet za određivanje pritvora zbog naročite opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, a što je bio prijedlog Tužilaštva u ovom postupku, da postoje dokazi koji ukazuju da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.

S obzirom na to da je analizirajući dokaze Tužilaštva Sud utvrdio da se u ovom predmetu ne radi o takvoj vrsti krivičnog djela za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine, postupajući po službenoj dužnosti, Sud je donio odluku o izricanju tih mjera.

– Radi pravilnog informiranja javnosti ističemo da Sud u konkretnom predmetu postupa u Zakonom predviđenim rokovima i na Zakonom propisan način, a netačnim izvještavanjem javnosti o predmetnom postupku vrši se neprimjeren utjecaj na nezavisan rad Suda pri čemu se javnost dezinformira i navodi na pogrešne zaključke da Sud nije postupio pravilno – stava su u ovom sudu.

Pozvali su medije da sve informacije o radu Općinskog suda Sarajevo provjere prije objavljivanja, i napominju da je transparentnost u radu jedan od njihovih osnovnih ciljeva te zbog toga na sve upite novinara i građana Sud odgovara u najkraćem mogućem roku.