U Zenici će se graditi tvornica prefabrikovanih betonskih elemenata

U Poslovnoj zoni Zenica I u planu je izgradnja objekta “Tvornice prefabrikovanih betonskih elemenata” sa pratećim sadržajima, saznaje Akta.ba. 

Naime, Agencija za vodno područje rijeke Save je obavijestila javnost o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti.

“Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona po službenoj dužnosti a u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti po zahtjevu Investitora “ALTEA” d.o.o. Zenica, dana 17.06.2022. godine podnijelo je “Agenciji za vodno područje rijeke Save” Sarajevo zahtjev za donošenje rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti za objekat Tvornice prefabrikovanih betonskih elemenata sa pratećim sadržajima koji se planira graditi u Poslovnoj zoni Zenica I na zemljištu označenom kao k.č. broj: 290/578 K.O. Zenica I, grad Zenica”, navedeno je u obavještenju. 

Sva zainteresirana lica, svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od osam dana od dana objavljivanja dati usmeno na zapisnik u prostorijama Agencije ili dostaviti u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na sljedeću adresu: Agencija za vodno područje rijeke Save” (za Sektor 40) ul. Hamdije Čemerlića 39a 71000 Sarajevo.

Akta.ba