Portal 072info

U Zenici predstavljen Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilizaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH, koji već sedam godina nudi programe kroz koje radi na inkluziji invalidnih osoba u normalne životne tokove, u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, predstavio je danas u Zenici svoje aktivnosti i najavio da će krajem septembra biti raspisan javni poziv na učešće u programu planiranog u 2017.

-Ove godine biće obezbjeđeno 6,5 do 7 miliona maraka, što bi trebalo biti dovoljno da posao pronađe 550 do 600 osoba sa invaliditetom, – izjavio je ovom prilikom direktor Fonda, Ahmet Baljić. Ovim sredstvima, iznosom u rasponu od 7 do 15.750 KM, pokrivaju se doprinosi i plate osoba sa invaliditetom u periodu od godinu dana, te omogućava podrška poslodavcima u uspostavljanju uslova za rad invalidnih osoba.

-Mi očekujemo da će na području Zenučko-dobojskog kantona na ovaj način ove godine biti uposleno najmanje stotinu osoba sa invaliditetom, – istakao je ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, Nurđehan Šahinović.

Ugovore sa Fondom do sada je uspostavilo 1.400 pravnih subjekata na području Federacije, što se smatra nedovoljnim. Direktor Fonda je istakao da 2/3 poslodavaca u Federaciji BiH, bilo da se radi o firmama ili udruženjima, ne poštuju zakonska prava invalidnih osoba. – Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji propisana je obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom po kvotnom sistemu, što znači da je svaki poslodavac, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, dužan, na svakog 16. radnika, zaposliti jedno lice sa invaliditetom, – podsjetio je Baljić.

U Udruženju osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona ove godine su, zahvaljujući programu zapošljavanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, zaposlene tri osobe, koje pomažu u aktivnostima organizacije. Najveći problem su, prema riječima predsjednika Udruženja, Munira Isakovića, općenito loši uslovi rada u udruženjima koja se brinu o invalidnim osobama, što značajno utiče na uspjeh u nastojanjima oko zapošljavanja invalidnih osoba.

U vezi sa ovim programom, problem je činjenica da njegovi korisnici gube pravo na prijavu, nakon jednom uspostavljenog ugovornog odnosa, što znači da je na poslodavcima, preduzećima ili udruženjima, da na ovaj način zasnovan radni odnos sami produžavaju. (S.S.)

Rtvze.ba

Podijelite članak