alma maglic
AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Izdvojeno / Vijesti
Kurbani 2021

Postupajući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalni sud u Zenici, dana 16.07.2021.godine, objavio je osuđujuću, prvostepenu i nepravosnažnu presudu protiv Maglić Alme zbog krivičnih djela Nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, kojom je Maglić Almi, za svako krivično djelo utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine,

te izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i mjeru zabrane obavljanja rukovodećih funkcija u trajanju od 2 (dvije) godine.

Oštećeni BH Telekom je sa imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnicu.

Podsjećamo da se Maglić Alma tačkom 1. optužnice teretila da, kao Šef Službe za prodaju u Sektoru za prodaju i podršku u DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, svjesnim kršenjem odredaba internih propisa BH Telecoma, očito nesavjesno postupila u vršenju svojih dužnosti,

svjesna da će njenim takvim očito nesavjesnim postupanjem nastupiti imovinska šteta za DD BH Telecom Sarajevo, na što je i pristala, na način da svjesno nije vršila nadzor i kontrolu nad radom Službe za prodaju, tj. nije poduzela mjere u organizaciji poslova distribucije vrijednosnica BH Telecoma Direkcije Zenica, iz magacina C428 (ULTRA kartice za punjenje/start pakete),

te nije vršila analizu poslova distribucije vrijednosnica i provjeru izvještaja o prodaji distributera, zbog kojeg je njenog očito nesavjesnog postupanja u vršenju dužnosti, nastupila imovinska šteta za „BH Telecom“ d.d. Sarajevo u iznosu od 1.228.053,80KM.

Tačkom 2. optužnice, Maglić Alma se teretila, da je u istom svojstvu prekoračila službena ovlaštenja tako što je, svjesno, bez znanja i pismenog ovlaštenja od strane Nadzornog odbora navedenog Društva, samostalno poduzimala radnje na otpisu dijela potraživanja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica prema „Trafik“ d.o.o. Kakanj u iznosu od 105.000,00 KM,

naređujući i zaposlenicima D.V. i Ž.M. da izvrše storniranje isporuke kupljenih i plaćenih vrijednosnica u određenoj količini i vrijednosti prema „Unimedia“ d.o.o. Gradačac, te istovremeno izvrše fiktivni povrat vrijednosnica u istoj količini i vrijednosti sa zaliha distributera „Trafik“ d.o.o. Kakanj na skladište Društva,

na koji način je pribavila protivpravnu imovinsku korist pravnoj osobi „Trafik“ d.o.o. Kakanj u iznosu od 105.000,00 KM i istovremeno prouzrokovala imovinsku štetu Dioničkom društvu „BH Telecom“ Sarajevo u navedenom iznosu.