Portal 072info

Univerzitet u Zenici: Uručene diplome za 493 diplomanta, 47 magistara struke i dva magistra nauka

Univerzitet u Zenici (UNZE) upriličio je danas u zeničkoj „Areni“ tradicionalnu promociju završenika prvog i drugog ciklusa studija na UNZE.

Tom prilikom promovirana su ukupno 542 završenika i to 47 magistara struke, dva magistra  nauka, te 493 diplomanta.

Najviše diplomana ove godine iznjedrio je Filozofski fakultet, a na samom početku promocije prisutnima se obratio Damir Kukić, rektor UNZE, koji je poručio brojnim diplomantima da nastave učiti i stjecati znanje.

– U ovom svečanom trenutku za vas i vaše porodice, želim vam čestitati i zaželjeti sve najbolje. Želim vam da vam ove diplome zaista omoguće rješavanje vaših profesionalnih i stručnih ambicija. Želim da vašim znanjem stvarate ljepšu budućunost sebi i zajedinici i, naravno, nek vas nikada ne napušta volja za učenjem – rekao je rektor Kukić.

Osim njega, diplomantima se obratio i Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona, te u ime nagrađenih studenata Amna Karić.

Na svečanosti su dodijeljene četiri Nagrade rektora, budući da su tri najbolja studenta na drugom ciklusu sa istim prosjekom ocjena (9,80).

Nagrade Rektora dobile su Berina Mehić sa svim desetkama na I ciklusu studija na Islamskom pedagoškom fakultetu. Također, Nagrade Rektora uručene su i Azri Halilović, Amni Karić i Indiri Husić, sa II ciklusa studija na Metalurško-tehnološkom fakultetu.

Za čak 31 studenta uručena je nagrada „Povelja dekana“, a cjelokupan program obogaćen je interpretacijama Omladinskog hora u Zenici.

Cjelokupan program svečanosti u „Areni“ krunisan je izgovaranjem svečane izjave te simboličnim bacanjem toge u zrak.

Imena završenika dodiplomskog studija na osam fakulteta UNZE su:

Metalurško-tehnološki fakultet: Amna Hodžić, Ermin Mandžuka, Denis Vejzović, Zarina Babić, Adnan Pašić, Irna Karamuja, Amina Konjalić, Muhamed Đulan, Mensura Šiljak, Ajna Omerović, Ivana Čabraja, Muamera Subašić, Edvina Šarić, Selma Husejnagić, Nerina Buzaljko, Ramo Abazović, Adis Duraković, Elzin Hodžić, Ahmedin Šćetić, Almedina Dedić-Vrbanić, Dženana Smajić, Fatima Baltić, Zakira Škorić i Enida Buštalić.

Mašinski fakultet: Edin Ibreljić, Zlatan Đulbić, Eldar Matoruga, Šeherzada Đulan, Alisa Isaković, Fatmir Krnjić, Adi Selimović, Ilija Lončar, Adnan Mujkanović, Adis Mujić, Fatima Čatić, Merima Ramić, Adnan Ćostović, Husein Sarajlić, Kenan Livnjak, Sanela Čančar, Lara Alić, Edna Ibraković, Admir Ahmetović, Admir Hadžić, Amina Telalović, Ramiz Mujčinović, Sara Husejnović, Lejla Međić, Medina Sivac, Ajdin Agić, Adi Keleštura, Hazreta Fejzić, Hadisa Fejzić, Jakuta Imširović, Lejla Ibraković, Armin Kasapović, Anida Ibrahimagić, Ajla Divoš, Eldin Bjelopoljak, Munir Delić, Amel Alispahić, Kenan Varda, Amel Mujkanović, Muamer Sivro, Edin Karić, Armin Hekić, Adna Bešić, Sabina Hrustić, Enesa Smajić, Vernesa Smajić i Safet Šeta.

Filozofski fakultet: Nermina Drino, Sanela Šabić, Anela Merdić, Dino Brljevac, Vedad

Pašanbegović, Ilda Husejnović, Sadin Gračić, Almina Bjeloglavić, Bego Hadžavdić, Aida Mustabašić, Medina Đidić, Zerina Nezić, Dijana Krišto, Aida Srebrenica, Almedina Omić, Elma Alić, Gabrijela Lučić, Janja Antolović, Berina Jašarspahić, Dalila Hečimović, Alma Husetović, Natalija Lončar, Azra Kovač, Katarina Tadić, Melisa Zukan, Eldina Smolo, Ajla Aličić, Amra Orahovčić, Jasmina Buljubašić, Armina Jašarević, Emina Beganović, Mirsada

Karić, Ivana Katić, Semira Čoloman, Mewlan Alić, Ilma Sivac, Azra Smajić, Muharem Špica, Alma Selimović, Dženan Kotorić, Aldin Alihodžić, Fenaheta Arnaut, Amila Trkić, Ivana Pezo, Lejla Brkić, Larisa Krajinić, Mineta Haskić, Muzafera Salkić, Leonora Šerbetić, Šejma Imamović, Esmir Malagić, Ajla Piljug, Izet Šabić, Lana Jonjić, Mejra Kosović, Katarina Budimir, Armin Omerbašić, Dženita Škiljan, Amer Tufekčić, Aida Lozić, Čerima Garanović, Želja Širić, Amina Mešković, Selma Basara, Ajdin Isaković, Mateja Vuleta, Robert Ramljak, Dajana Žepačkić, Emina Salčinović, Medina Fetić, Zuhra Duranović, Amila Mujkanović, Bakir Zolota, Emrah Mešanović, Bakir Pojskić, Nađa Šahman, Amer Ćosić, Anita Ljubos, Edisa Tarčin, Kenana Berbić, Amina Delibašić, Berina Mrkaljević, Alma Husetović, Edina Ramić, Amra Varupa, Amra Hrustić, Medisa Zahirović, Sumeja Skopljak, Safet Palić, Armin Smriko, Edisa Ormanović, Mersiha Čelenka, Adna Neslanović, Šejla Delić, Mediha Jašarević, Amna Patković, Amina Patković, Merjema Čavalić, Lejla Tursum, Munira Đananović, Dženana Arifović, Anela Bošnjak, Lela Begić, Zerina nezić, Dženedina Mušanović, Amina Prasko, Sanida Zvekić, Jasmina Ogrić, Alina Avdić, Arijana Kubat, Begija Sinanović, Benjamin Malanović, Dženana Karajbić, Ernada Hankić, Dino Džihić, Kasema Ibrahimagić, Belmir Miskić, Samra Čajo, Medina Karahodžić, Lamija Bajramović, Ermina Kurevija, Almina Kahrić, Mehida Bešić, Danko Bjelić, Đejna Mehić, Azra Dizdar, Mirza Okić, Hamza Čolo i Alen Šabanović.

Ekonomski fakultet: Edin Šahman, Velida Mujić, Zerina Tihak, Asmir Karahodžić, Mustafa Bišić, Armin Kotorić, Emsad Muflizović, Ajdina Sendić, Amir Kovačević, Admira

Bahtić, Maida Agić, Minela Bobarić, Emina Memčić, Eldin Srkalović, Berina Gačić, Fuad Šestić, Sedina Bilić, Ilhana Muhić, Ermina Bašić, Ajla Bureković, Elma Krkalić, Ezina Karagić, Amila Skopljak, Semir Hadžimehić, Belmin Bengir, Jasmina Husanović, Admir Piskavica, Haris Hafizović, Velida Šišman, Selma Šišić, Belmin Čehajić, Senad Đulabić, Damir Sejmenović, Džanana Šut, Nudžejma Kahrić, Anes Karajbić, Adnan Hrustić, Maja Kadić, Benjamin Hodžić, Lamija Kaknjo, Ilma Dedić, Almedina Hasanić, Sani Brljevac, Ramajana Drinić, Amina Dizdarević, Samir Herceg, Mirza Mudrov, Amra Terzić, Magdalena Penava, Elmedina Zarifović, Sanjin Selimović, Nedžad Imamaović, Dženana Hadžirašidović, Dina Uzunović, Amir Subašić, Samra Adžić, Alma Bašić, Dženis Topalović, Nedžad Heleg, Inesa Ahmić, Zahir Hasanić, Admir Marušić, Merim Berberović, Murisa Arnaut, Haso Berbić, Velid Jašarević, Melisa Mukić, Mirza Goralija, Merjema Kulović, Hamdija Sinanović, Jasmina Čamdžić, Fatima Mekić, Emina Mekić i Elvir Mujčić.

Pravni fakultet: Adnan Brkić, Amina Hodžić, Alen Kozlić, Maida Husić, Afan Smajlović, Ena Mehinović, Huso Ikanović, Jasmin Mušić, Semir Spahić, Anela Šaran, Alena Brković, Irma Trnovac, Armina Kadić, Adnan Husić, Alma Tabaković, Lamija Salkica, Azra Mujanović, Selma Hečimović, Elma Oačariz, Amila Smaka, Maida Ostrvica, Enisa Durak, Mirza Bašić, Amra Čorić, Azra Salkanović, Dženita Begić, Aida Makić, Edvina Selimović, Admir Hasić, Belma Hodžić, Lejla Rebihić, Rabija Brkić Mešić, Belma Drino Ivanković, Nusret Adilović, Amar Husaković, Indira Hadžibegović, Emina Muhić, Mirnes Hadžić, Ela  Hodžić, Mirzada Fehrić, Irma Krehmić, Amila Krivić, Alema Isaković, Zerina Čizmić, Naida Jašarević, Hanka Šarić, Belma Taletović, Ermin Karaman, Haris Sejmenović, Igor Rimac, Minela Ahmić, Irma Vehabović, Elma Čamdžić, Zlata Borčilo, Denis Aličić, Irmela Mrkonjić, Mirna Pojskić, Amer Hadžić, Adnan Bošnjak, Merjema Redžić, Azra Ibrahimović, Nadina Mujkić, Amila Kahriman, Sanida Aganhodžić, Amina Pezer, Zineta Kruško, Amar Seferović, Amir Alispahić, Hazima Dervišić, Mirza Alić, Ajla Šišić, Seid Hodžić, Alen Skopljak, Vanja Bobić, Arijana Rahmani, Emrah Žuna, Ahmed Odobašić, Majda Husković, Esmeralda Velewtovac, Ajša Skopljak, Ermina Stupar i Arnela Maglić.

Medicinski fakultet: Nedžla Međuseljac, Emira Gakić, Nedim Burek, Belmin Đelibašić, Meliha Hebibović, Mersiha Rebihić, Majda Dizdarević, Melisa Čamdžić, Zlatka Keško, Asima Memišević, Meliha Nezirović, Belmina Pivić, Selma Kamber, Semira Muslimović, Belma Mujkić, Amar Skomorac, Amela Sejmenović, Fatima Grahić, Šeila Derlić, Admir Gluhić, Jasmin Mujanović, Halida Hutinović, Marko Milanović, Semina Ćosić, Edin Šestan, Ismail Durkalić, Belma Brakmić, Nermina Najetović i Devleta Hodžić.

Islamski pedagoški fakultet: Berina Mehić, Hasib Duranović, Sanita Kurbegović, Adela Ridžić, Đavida Šahman, Mediha Kršo, Hamza Dizdarević, Amir Brkić, Kemal Ramić, Mirsad Rabihić, Eldar Tutnić, Maida Mahmutović, amir Bajrić, Haris Patković, Sabahudin Bečirović, Hajrudin Mehanović, Emir Grahić, Simbada Ahmetspahić-Džanović, Mirzet Ibrić, Zamira Džinić, Zihreta Hajdarević, Hasija Ademi, Sabina Sarajlić, Lamija Šečić, Nermin Buro, Senada Mahmić, Amela Bojić, Amila KAdić, Martina Jojić, Anera Bajrić, Fuada Husejnović, Merima Zimić, Seida Avdić, Edina Skopljak, Belma Bajramović-Šabanović, Samra Hukić, Zerina Spahić, Amina Tajar, Senada Pinjić, Ajdina Pivić, Amina Odobašić, Alisa Burzić, Samra Hadžić, Munira Pašanbegović, Anida Delić, Ajla Vehabović, Miruše Iseni, Amina Odobašić, Dženana Hadžić-Husić, Emina Kovačević, Munira Kavazović, Ilhana Kukić, Semira Malagić, Amina Fetić, Maida Hasanbašić, Berina Hrustić, Berina Bliznović, Samira Pašalić, Džejlana Muranović, Ivana Andrašić, Esma Pobrić, Halima Bećirović, Samra Omić, Nejra Heco, Merima Kosovac, Emina Bliznović, Azra Mulabdić, Amila Ramić, Amna Šišić, Aldijana Hrnjić, Božana Bešlić, Ermin Halilbašić, Mediha Kerić i Azra Halilović-Tokić.

Politehnički fakultet: Asmira Bečulić, Benjamin Kulačić, Armin Kotorić, Emin Hodžić, Behadil Mujezinović, Samir Hodžić, Aldin Ahmetspahić, Vedad Hekić, Nermin Dolovac, Muamer Kalabić, Mirko Lučić, Adnan Čančar, Hamza Beganović, Aida Tutnjić, Eldin Merdić, Nermina Šehić, Melisa Sulejmanović, Rašid Tursum, Kenan Subašić, Dženeta Kovač, Azemina Aličković, Berina Čorić, Muamer Dubravac, nejra Turčinović, Ilmir Brkić, Melisa Delić, Zelda Hodžić, Emina Bektaš, Arnel Horić, Amra Hodžić, Fuad Piragić, Kenan Begagić i Vladimir Stojaković.

D. PAŠALIĆ/AVAZ

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box