Portal 072info

Unutarnji i vanjski dug FBiH 5,6 milijardi KM

Federalna vlada danas se upoznala o Informaciji o vanjskom i unutarnjem dugu FBiH na dan 31.12.2013. godine, te zadužila nadležna ministarstva i javna poduzeća da Federalnom ministarstvu financija kvartalno dostavljaju ažurirani plan povlačenja kreditnih i grant sredstava.

Federalno ministarstvo financija će, u cilju očuvanja i poboljšanja financijske discipline, nastaviti s obustavom procesuiranja zahtjeva za kreditna ili grant sredstva koje podnesu krajnji korisnici ili izdavatelji garancija koji ne izmiruju redovito dospjele kreditne obveze.

Vlada je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Željeznice Federacije BiH zadužila da Federalnom ministarstvu financija dostave plan mjera za osiguranje prihoda za uredno servisiranje vanjskog duga Željeznica FBiH.

Glavno tajništvo Vlade FBiH će Informaciju i zaključke uputiti Parlamentu FBiH radi informiranja.

U Informaciji je navedeno kako je ukupan spoljni i unutarnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug kantona, gradova, općina i javnih poduzeća, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine, iznosio 5.628,85 milijuna konvertibilnih maraka, što čini 31,75 posto BDP-a.

Od ukupnog iznosa se 82,99 posto (4.671,23 milijuna KM) odnosi na spoljni, a 17,01 posto (957,62 milijuna KM) na unutarnji dug. Spoljni dug obuhvata dug nastao preuzimanjem dijela duga bivše Jugoslavije i novog ino-zaduženja. Odobreni novi ino-krediti su, najvećim dijelom, namijenjeni realizaciji kapitalnih, infrastrukturnih projekata, kao podrška gospodarskim djelatnostima, te usmjereni ka javnom sektoru, bilo kao proračunska podrška ili za financiranje obrazovanja, zdravstva, socijalnog sektora i slično.

Spoljni dug krajnjih korisnika kredita sastavni je dio ukupnog spoljnjeg duga Federacije BiH i odnosi se na one kredite čije je korištenje, potpisivanjem supsidijarnih sporazuma, FBiH odobrila krajnjim korisnicima, i za koje su krajnji korisnici preuzeli obvezu vraćanja.

Taj dug krajnjih korisnika 31.12.2013. godine iznosio je 2.018,91 milijuna KM, što je za 414,09 milijuna KM više u odnosu na predhodnu godinu. Zbog konstantnog neplaćanja dospjelih obveza, Vlada Federacije BiH je usvojila Informaciju o naplati prihoda od krajnjih korisnika po osnovu spoljnjeg duga za razdoblje siječanj-svibanj 2013.godine, uz koju su doneseni zaključci koji predviđaju provođenje mjera, kao što su izmirenje svih obaveza do kraja 2013.godine, dostava plana otplate ukoliko nisu u mogućnosti izmirenje izvršiti jednokratno, te aktiviranje mjera osiguranja povrata (mjenice, garancije, zapljena javnih prihoda) za krajnje korisnike koji ne ispoštuju predložene mjere.

Nakon analize učinaka koje su poduzete mjere imale na stupanj naplate i mogućnosti plaćanja od strane krajnjih korisnika, radi olakšanja stanja u kojem se nalaze, omogućeno je da se neplaćene obveze izmire u iznosu od 50 posto do 31.12.2013. godine, a da ostalih 50 posto izmire do 30.6.2014. godine.

Sudjelovanje starog duga u ukupnom dugu je u konstantnom padu i s 989,97 milijuna KM čini 21,19 posto ukupnog vanjskog duga, saopćeno je iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.

Novi dug Federacije BiH, nastao nakon 14.12.1995. godine, iznosi 3.681,36 milijuna KM i veći je nego u isto vrijeme 2012. godine za 385,72 milijuna KM. Povećanje novog duga posljedica je povlačenja sredstava po kreditima EBRD-a (176,84 milijuna KM), EIB-a (208,61 milijuna KM), MMF-a (165,73 milijuna KM), Evropske komisije (117,35 milijuna KM) i KfW-a (8,11 milijuna KM) za financiranje kapitalnih projekata ili kao podrška proračunu.

Proračunom Federacije BiH ja protekle godine za izmirenje obveza po spoljnjem dugu bilo planirano 508,36 milijuna KM, od čega je do 31.12.2013. godine realizirano 448,18 milijuna KM, što je 92,46 posto u odnosu na plan. Do ušteda je došlo zbog nižih kamatnih stopa, te zbog nižeg tečaja.

(Fena)

Podijelite članak