Upozorenje za javnost Službe civilne zaštite općine Zenica

Podijelite vijest

Sagledavajući i analizirajći trenutno stanje, na osnovu prikupljenih informacija kojima raspolaže, Služba civilne zaštite općine Zenica izdaje slijedeće upozorenje za javnost.

U vezi sa obilnim kišnim padavinama koje su u protekla 24h zadesile područje cijele FBiH, samim tim i područje općine Zenica, a uvažavajući vremenske prognoze za naredni period Služba civilne zaštite općine Zenica upozorava sva fizička i pravna lica koja žive i rade u prioblanom pojasu rijeka: Bosna, Kočeva, Babina, Pepelarska rijeka, Bistrička rijeka i Gračanička rijeka da iz svojih stambenih i poslovnih objekata (podrumske prostorije) izmjeste sve vrijednosti koje bi mogle biti uništene – potopljene u slučaju naglog povećanja vodostaja u navedenim rijekama.

Također, apelujemo na sve građane da, u skladu sa svojim mogućnostima, očiste šahtove i sisteme za odvodnju oborisnskih voda, jer je dosadašnja praksa pokazala da su neočišćeni šahtovi i odvodi uzrok velikih izlijevanja vode na ulici.

Napominjemo i da je aktiviran štab civilne zaštite općine Zenica koji će intezivno pratiti stanje na području općine i po potrebi poduzimati sve potrebne mjere i radnje kako bi se umanjile eventualne neželjene posljedice po stanovništvo i materijalna dobra.

U vezi naprijed navedenog, građanstva molimo za saradnju i razumijevanje i da se po ukazanom potrebi jave Službi civilne zaštite na telefon 245-092.