Portal 072info

Utvrđen prijedlog Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima

vladaZakon o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, čiji je Prijedlog utvrđen na današnjoj sjednici Federalne vlade i po hitnoj proceduri upućen u Parlament FBiH, uređuje uslove, način i postupak naplate dospjelog, a nenaplaćenog poreznog duga nastalog do 31.12.2013. godine, otpis zateznih kamata i troškove prinudne naplate sportskim kolektivima u Federaciji BiH. 

Sportski kolektiv koji ima utvrđen porezni dug ima mogućnost zaključivanja sporazuma njegovog vraćanja na rate. Ujedno, ima pravo na otpis zateznih kamata i umanjenje glavnice duga. Otpis zatezne kamate i umanjenje glavnice duga izvršit će Porezna uprava rješenjem nakon izmirenja posljednje rate duga. 

Zahtjev za zaključivanje sporazuma podnosi se nadležnom kantonalnom poreznom uredu, u roku od 60 dana od dana stupanja Zakona na snagu. Umanjenje glavnice utvrđuje se u zavisnosti od roka na koji se zaključuje sporazum: do 12 mjeseci za 30 posto, do 36 mjeseci za 20 posto, a do 60 mjeseci za deset posto. 

Sportski kolektiv koji ne ispunjava obaveze iz zaključenog sporazuma suočit će se s njegovim raskidom i nastavkom postupka prisilne naplate, bez mogućnosti otpisa zateznih kamata i umanjenja glavnog duga. Nadzor nad realizacijom zaključenog sporazuma vršit će Porezna uprava FBiH. 

Podijelite članak