Portal 072info

Uvode se federalne nagrade za nauku u četiri kategorije, a najviši iznos je 10 hiljada KM

e9c2d4fad526024c3b853a40a4a922d3
TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Federalna vlada je donijela Uredbu o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku.

Vlada ove nagrade dodjeljuje državljanima BiH s prebivalištem u FBiH za iznimno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti, za proširenje naučnih spoznaja i za iskazane uspjehe u primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, koje su postigli naučnici i istraživači – kandidati za nagradu.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Predviđene za četiri kategorije: nagrada za životno djelo, te godišnje nagrade za nauku, za mlade istraživače i za popularizaciju i za promociju nauke. Sastoje se od novčanog iznosa i povelje.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim naučnicima za cjelokupni naučno-istraživački, odnosno istraživačko-razvojni rad koji predstavlja njihov lični doprinos u proširenju naučnih spoznaja i primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada. Svake godine dodjeljuje se samo jedna ovakva nagrada, koja kandidatu može biti dodijeljena samo jednom.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Godišnja nagrada za nauku predviđena je za značajno naučno dostignuće, naučno otkriće, te primjenu rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada.

Godišnja nagrada mladim istraživačima starosti do 32 godine namijenjena je onima koji su se posebno istakli u naučnom radu, objavili zapaženi članak u referentnom međunarodnom naučnom časopisu, naučnu knjigu s međunarodnim recenzijama ili dobili relevantno međunarodno priznanje za dostignuće u području nauke. Godišnja nagrada za popularizaciju i promociju nauke dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o nauci koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i naučnih publikacija i drugim oblicima prezentacije. Svake godine može biti dodijeljena samo po jedna ovakva nagrada.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Kada je riječ o novčanim iznosima, nagrada za životno djelo je 10.000 KM, a za nauku 5.000 KM, za mlade istraživače 3.000 KM i za popularizaciju i promociju nauke po 2.000 KM.

Nagrade će biti dodjeljivanje svake godine za Dan nauke u Federaciji BiH, a konkurs za dodjelu, u ime Vlade FBiH, raspisuje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Kandidate za nagrade mogu predložiti akademije nauka i umjetnosti, univerziteti i njihove organizacijske jedinice, visoke škole, naučne ustanove, naučno-istraživački i istraživačko razvojni instituti, tehnološki parkovi i druge pravne osobe registrovane za naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti sa sjedištem u FBiH.

Danas donesena uredba bit će u primjeni od 1.1.2021. godine.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Ovakve nagrade, kako je obrazloženo, pored priznanja naučnicima za postignute rezultate, predstavlja značajan doprinos popularizaciji istraživačkog rada i promociji zemlje kao naučno i tehnološki osvještene države na međunarodnom planu.

U FBiH dosad nije postojao uređen način i procedura društvenog vrednovanja naučnih rezultata, mada je evidentno da naučnici i istraživači sa ovih prostora ostvaruju zapažene uspjehe na domaćem i međunarodnom planu.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Faktor

Podijelite članak
  • 3
    Shares
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME

Zapratite nas na FB! (PROMO)