Važna obavijest iz Centra za socijalni rad Zenica

Podijelite vijest

VAŽNA OBAVIJEST!


Obavještavamo sugrađane za u vezi ostvarivanje prava na dječiji dodatak po Zakonu o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, da obrasce zahtjeva uz navođenje potrebne dokumentacije mogu preuzeti u prostorijama JU Centar za socijalni rad Zenica, od 10.10.2022. godine.
Obzirom na to da odgodno dejstvo navedenog Zakona ističe u nedelju, 09.10.2022. godine, zahtjevi se mogu podnositi od 10.10.2022.godine.


Ukoliko porodica ima više djece mlađe od 18 godina, za svako dijete se podnosi novi zahtjev sa potrebnim dokazima, s tim da se kod prvog djeteta obavezno prilažu original uvjerenja o prihodima, dok kod ostale djece kopije tih uvjerenja. Svako dijete treba da ima otvoren transakcijski račun u banci na svoje ime.
Pravo na dječiji dodatak priznaje se djetetu do:
a) navršene 18. godine života,
b) dječji dodatak ostvaruje i dijete sa težim ili teškim invaliditetom nastalim prije osamnaeste godine života ili za vrijeme redovnog školovanja, od dana podnošenja zahtjeva pa sve dok invaliditet postoji,

pod uslovima:
a) da ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog domaćinstva ne prelaze 40% najniže plaće u FBiH( 40% od 543,00 KM jeste 217,20 KM),
b) da nije smješteno u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite u periodu dužem od 30 dana, pri čemu se troškovi smještaja djelimično ili u potpunosti obezbjeđuju iz budžetskih sredstava.

Pravo na dječiji dodatak priznaje se najduže na 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva i zakonski zastupnik(roditelj ili staratelj) djeteta dužan je obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava U MJESECU PRIJE ISTEKA PRAVA. U protivnom, pravo na dječiji dodatak prestaje.

PRIHODOM U SMISLU NAVEDENOG ZAKONA SE SMATRAJU:

  1. prihodi koji su uređeni propisima o porezu na dohodak; naknada za zaposlene porodilje,
  2. starosna, invalidska i porodicna penzija;
  3. primanja po propisima o boračko-invalidskoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti lica sa invaliditetom;
  4. naknada za vrijeme tranjanja nezaposlenosti;
  5. prihodi po osnovu obaveznog izdržavanja;
  6. prihodi po osnovu naknada za hraniteljstvo, odnosno starateljstvo;
  7. prihodi po osnovi životnog osiguranja;
  8. prihodi od nasljedstva.

U narednim danima postavljamo zahtjev na našu stranicu, uz dodatna obrazloženja potrebne dokumentacije.