AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Obavještavamo sve privredne subjekte sa područja grada Zenica da je prihvaćena Inicijativa Udruženja poslodavaca Zenica da se privredni subjekti kojima je bio zabranjen rad u periodu od 15.03.2020. godine do 15.05.2020.godine oslobađaju obaveze za usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada za dio računa za mart i maj mjesec 2020.godine te ukupnog računa za mjesec april 2020.godine.
Za provođenje postupka oslobađanja ALBA-i Zenica su neophodni podaci o nazivu i adresi sjedišta svakog pojedinačnog privrednog subjekta (kao i za poslovnu jedinicu kojoj je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti) kao i šifra djelatnosti kojom se utvrđuje da privredni subjekt (poslovna jedinica) pripada djelatnosti kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti u navedenom periodu.
Ovim putem molimo sve privredne subjekte kojima je bio zabranjen rad u periodu 15.03.2020. – 15.05.2020. godine da Udruženju poslodavaca Zenica najkasnije do 31.03.2021.godine dostave slijedece dokumente:
1. ID broj privrednog subjekta i Poslovne jedinice (ukoliko je PJ bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti) – kopija
2. Izvod iz statistike za privrednog subjekta i Poslovnu jedinicu (ukoliko je PJ bio zabranjeno obavljanje djelatnosti) – kopija
NAPOMENA: Određeni privredni subjekti koji su dobili dodatna ovlaštenja i nastavili obavljati djelatnost, a samim tim i proizvoditi otpad neće biti oslobođeni obaveze plaćanja za usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada za pomenuti period. (šalterska prodaja hrane i pića i sl.)

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja stojimo vam na raspolaganju putem kontakt broja telefona: 032/221-960

UDRUŽENJE POSLODAVACA ZENICA