Vijeće Evrope: BiH poboljšava zaštitu manjinskih prava

sarajevo lijepo vrijeme
26.02.2021.,Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Sarajlije uzivaju u suncu i odmoru u kaficima. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Bosna i Hercegovina poduzima mjere u zakonodavstvu i praksi za zaštitu prava nacionalnih manjina u državi i promoviše upotrebu manjinskih jezika u skladu s Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina i Evropskom poveljom za regionalne ili manjinske jezike, navodi se u saopćenju Vijeća Evrope.

Na inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Evropska unija i Vijeće Evrope podržali su vlasti u uspostavljanju mehanizma za poboljšanje primjene standarda definisanih u ove dvije konvencije i provođenju preporuka Vijeća Evrope, kroz zajednički projekat EU/VE “Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini.”

Pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovni Saliha Đuderija, je navela da aktivnosti koje se provode u saradnji sa Vijećem Evrope i razvijeni alati predstavljaju praktičan i opipljiv doprinos kojim se poboljšava ispunjenje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u oblasti ljudskih prava.

– Posebno je važno spomenuti uspostavljanje metodologije koja podstiče uključivanje različitih institucija u procesu monitoringa evidencije poštivanja ljudskih prava. Takav pristup također osigurava bolje razumijevanje standarda koje preporučuje i za koje se zalaže Vijeće Evrope, što rezultira boljim uživanjem prava pojedinaca/ki, posebno pripadnika/ca manjinskih zajednica. Na kraju, ovo također pomaže zemlji da napreduje u procesu integracije u EU, pokazujući povećano razumijevanje i poštivanje osnovnih prava – kazala je Đuderija.

Novoosnovani mehanizam omogućava razvoj kriterija i pokazatelja o pravima nacionalnih manjina. Oni će poslužiti kao osnova za prikupljanje i obradu relevantnih kvalitativnih i kvantitativnih podataka.

Ovo nije neophodno samo za praćenje i poboljšanje primjene preporuka koje se odnose na Okvirnu konvenciju i Jezičku povelju, već će također pomoći da se bolje identifikuju oblici nedostataka s kojima se suočavaju nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini.

U vezi s jednakošću i anti-diskriminacijom, podaci će pomoći u razvijanju inicijativa različitih tijela/institucija za borbu protiv diskriminacije zasnovane na etničkoj pripadnosti i jeziku.

Ovo je važan element za praćenje učinka države u jednakom tretiranju svih građana/ki i smanjenju socijalne isključenosti. Projekat „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“ je dio zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ koji implementira Vijeće Evrope.

Ovaj projekat se nadovezuje na Horizontal Facility i projekat koji je za cilj imao jačanje zaštite i promociju nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, uz uvođenje dvije dodatne tematske komponente – sprečavanje i borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i / ili rodnog identiteta i borbu protiv govora mržnje, saopćeno je iz Vijeća Evrope.