Vlada utvrdila cijenu rada od 100 KM

Podijelite vijest

Vlada Republike Srpske donijela je danas Odluku o utvrđivanju cijene rada, kojom se utvrđuje cijena rada u iznosu od 100 KM, a primjenjivaće se za obračun plata od 1. aprila i ne odnosi se na dospjela i neisplaćena primanja.

Cijena rada, utvrđena ovom odlukom, odnosi se na sve zaposlene u oblasti prosvjete i kulture, unutrašnjih poslova, republičke uprave, pravosuđa i javnim službama koje vrše javna ovlašćenja iz oblasti rada, zapošljavanja, zdravstvenog osiguranja, dječije i socijalne zaštite.

Cijena rada za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave utvrđuje se u iznosu od 100 KM, a primjenjivaće se za obračun plata od 1. aprila i ne odnosi se na dospjela i neisplaćena primanja, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Ovlašćeni su resorni ministri da sa Sindikatom radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske, Sindikatom obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, Sindikatom uprave Republike Srpske i Sindikatom pravosuđa Republike Srpske potpišu sporazum o utvrđivanju cijene rada u skladu sa ovom odlukom.

Donesena je i Odluka o utvrđivanju plate premijera i ministara u Vladi Srpske, tako da će mjesečna plata predsjednika Vlade Srpske iznositi 4.000 KM, potpredsjednika Vlade 3.500 KM, a ministara u Vladi 3.000 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Program pedoloških analiza zemljišta za potrebe porodičnih komercijalnih gazdinstava u Srpskoj.

Ovlašćeno je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da sa Јavnom ustanovom Poljoprivredni institut Republike Srpske zaključi ugovor o vršenju pedoloških analiza zemljišta za potrebe porodičnih komercijalnih gazdinstava u Srpskoj u 2014. godini, kojim će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.

Vlada je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da kontinuirano izvještava Vladu Srpske o procesu realizacije ovog programa.

Vlada je zadužila danas Ministarstvo rada i boračko – invalidske zaštite da formira radnu grupu od predstavnika ovog ministarstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Centra za socijalni rad Banjaluka i Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banjaluka, da u roku od 10 dana predloži Vladi postupak i način zbrinjavanja korisnika Centra, uključujući i stambeno zbrinjavanje, njihovo radno angažovanje i boravak u Centru.

Vlada Srpske će u okviru svojih mogućnosti i u skladu sa članom 51. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida, raditi na razvijanju poslovnih aktivnosti Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banjaluka s ciljem njegove samoodrživosti, navodi se u saopštenju.

Agencije