Vrijednosti sehura i iftara

Podijelite vijest

Ustajanje na sehur blagoslovljeni je postupak koji postač ne treba izostavljati, pa makar tokom sehura popio samo gutljaj vode, jer Allah i meleki donose salavat na one koji sehure.

  • Doista je u sehuru bereket“, kaže Muhammed, s.a.v.s,  pa ga ne ostavljajte.

Radost iščekivanja iftara podjedanko je i čuvstvena i neizrecivo unutrašnja, nadosjetilna. To su trenuci u kojima postač doživljava vrhunac predanosti dragom i Bogu i prekida sa odricanjem od jela i bića radi svoga Stvoritelja:

  • Postač ima dva veselja: iftar, kad mrsi, i susret sa Allahom, kad će On nagrađivati za post.

Iftar je, prema svjedočenjima čestitih vjernika uz proljetni rani sabah, jedan od dva trenutka naročite dunjalučke ra¬dosti svakog vjernika. Sunnet je požuriti sa iftarom. Sehl b. Sa’d prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

  • Ljudi će iti u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom.

Jednom prilikom, govoreći o blagodatima ramazana Vjerovjesnik, s.a.v.s. , biranim riječima je nagovijestio velike nagrade priređivačima iftara:

  • Ko u njemu priredi iftar i nahrani postača, biće mu to uzrokom za oprost grijeha i oslobađanje od vatre, a dobit’ će i nagradu postača bez da se nagrada imalo umanji.

Tada ashabi rekoše:

  • Allahov Poslaniče! Nismo svi u mogućnosti nahraniti postača!?

Muhammed, s.a.v.s., reče:

  • Ta nagrada pripada i onome kod koga se postač iftari hurmom, gutljajem vode ili gutljajem mlijeka

Enes, radijallahu anhu kaže.:

 Nikada nisam vidio Allahovog poslanika, s.a.v.s., da je klanjao akšam prije nego što se iftario, makar sa gutljajem vode.


Podijelite vijest