ZA DOSTOJANSTVO I BUDUĆNOST NAŠIH UNUKA: Lista Stranke penzionera za GV Zenica

spu
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Radi korektnog i transparentnog upoznavanja javnosti, prezentiramo vam Listu Kandidata Stranke penzionera/umirovljenika BiH za GV grada Zenica.

LISTA ZA GV ZENICA – ZA DOSTOJANSTVO I BUDUĆNOST NAŠIH UNUKA !

Prevareni, obespravljeni, poniženi i marginalizirani odlučili smo da kažemo “Stanite…ovako više ne može” i zato sa vjerom u sebe i vrijednosti koje predstavljamo od 15. Novembra sudbinu nas i naših unuka uzimamo u svoje ruke.

Izlazimo na izbore samostalno sa svojim kandidatom za Gradonačelnika Zenice Prof.Dr. Skelić Dž. i kandidatskom listom dokazanih, časnih, poštenih, obrazovanih predstavnika svih obespravljenih i prevarenih populacija Zenice.

Na čelu liste kandidata za GV Zenica je Predsjednik GO SPU Zenica, penzionisani brigadir, dokazani vođa, Ratni Komandant “Garave” Viteške bbr i jedan od najškolovanijih oficira OS BiH, koji je svoj penzionerski mir i komfor žrtvovao zbog borbe za pravdu i prava obespravljenih građana.

Kandidatska lista SPU BiH predstavlja nadu za običnog čovjeka Zenice a nju čine:
1. Pajić Senad, penzionisani brigadir OS BiH, Ratni Komandant Tešanjske “Garave” bbr, Oficir za završenom Generalskom Akademijom, Predsjednik GrO SPU Zenica;
2. Kurtić Sabiha, penzionisani Ing.zaštite na radu, član Predsjedništva i Sekretar GO SPU Zenica, član GO SPU BiH, osnivač i jedna od Predsjednica UG “Snaga Žene”;
3. Prim.Dr. Gradinčić Vedad, Komandant Sn.bataljona 3.K ARBiH, Ministar Zdravstva ZDK, Načelnik Odjela za Hemodijalizu JU KB Zenica, Član Evropskog udruženja za dijalizu i transplantaciju, član GO SPU Zenica;
4. Babović Nurka, penzionisana dipl.psiholog-terapeut, Direktorica Centra za socijalni rad Zenica, član Predsjedništva SPU Zenica;
5. Husejinagić Mirnes, dugogodišnji sportski radnik, Direktor NK Zenica, Generalni Sekretar NK Čelik, Proglašen Sportskim radnikom Zenice 1993/94,Sekretar BKZ “Preporod” Zenica,član IO NS ZDK i delegat u Skupštini NS BiH,Sekretar UG “Ratni Komandanti 92-95” Zenica, Predsjednik GO SPU Zenica;

6. Dračo Hadžira,penzionisani prosvjetni radnik, Direktorica Škole za djecu sa posebnim potrebama, Dobitnica nagrade Grada Zenica za svoj rad, Predsjednica UG “Žene Jalije”, Predsjedinca IO Aktiv žena SPU Zenica, član Predsjedništva SPU Zenica;
7. Prof.Dr.emeritus Vukojević Dušan, Dekan Mašinskog fakulteta Zenica u 3 mandata, Potpredsjednik GrO SPU Zenica,Potpredsjednik Skupštine UP Zenica,objavio 46 naučnih radova, izdao 7 knjiga;
8. Sivac Sead, dipl.politolog,vaspitač u KPZ Zenica, privatni poduzetnik, član GO SPU Zenica;
9. Alić Senaida, med.sestra porodične medicine, privatni poduzetnik, Potpredsjednica GO SPU Zenica;
10. Fetić Zijad, penz.ekonomista,dem.pripadnik ARBiH,Šef odjela za genocid PU ZDK, Predsjednik NO SPU Zenica, sportista-stonoteniser;

11. Bajramović Vesna, penz.farmaceut,član GH “Kasiopeja”;
12. Smajlović Akif, ekolog, poznati aktivista i borac za očuvanje prirode;
13. Husejinagić Aida, penz.Direktorica Muzičke škole Zenica, Vijećnik u OV Zenica, član GO SPU Zenica;
14. Ombašić Ferhat,penz.El.Ing.,član GO SPU Zenica;
15. Šehaganović Ishak, Ing.građ., maj.Inž. 3.K, privatni poduzetnik, član GO SPU Zenica;
16. Zajimović Zlatka, penz.sudski ref. OS Zenica, Predsjednica MO SPU Jalija;
17. Hadžikadunić Nusret, penz.Pukovnik OS BiH, pravnik, član GO SPU Zenica;
18. Bašić Buzaljko Miralema, dipl.Ing.met, mg.toplotehnike, Direktorica Studentskog centra Zenica, član IO UP Zenica, Potpredsjednica SPU GO Zenica,
19. Saliefendić Fedad, Predsjednik MO Mokušnice, Predsjednik MP UP Mokušnice;

20. Begovac Hamid, “legenda”Zenice, nekadašnji član CK SKJ, Komandir Tr.č.3.K ARBiH, Predsjednik OO SPU Zenica, Vijećnik u OV Zenica, član GO SPU Zenica i sportista;
21. Spahić Selima, penz., član MO SPU Blatuša, sportista-karatista;
22. Kojić Nedeljko, penz.,dem.borac ARBiH,RVI, Predsjednik MO SPU Brist;
23. Pojskić Meliha,član MO SPU D.Gračanica, društvena aktivistica;
24. Patković Ahmet, pen.prosvjetni radnik, član GO SPU
Zenica;
25. Delić Nezir, penz.Prof.Fiz.odgoja, dem.kap.ARBiH,član MO Brist;
26. Akvić Dubravka, penz.novinarski radnik, Predsjednica AŽ SPU Zenica, društveni aktivista;
27. Begičević Nihad, penz. umjetnik-slikar, član MO SPU Crkvice;
28. Dominović Stela, penz.,Povjerenica MO SPU Sejmen;
29. Jerković Edber, penz.,Predsjednik MO SPU Nova Zenica, član NO SPU Zenica;

30. Šibonjić Zajko, penz., najstariji i jedan od najnagrađivanih
aktivnih planinara, aktivista za zaštitu tradicije Zeničana;
31. Imamović Vasvija, penz., Povjerenica MO SPU Crkvice;
32. Karić Fadil, penz. Povjerenik MO SPU Putovići;
33. Mehić Ajiša, penz.bankarski službenik;
34. Omeragić Faik- Čimbo, penz., Zenički poduzetnik, borac za građanska prava;
35. Tursanović Jusuf, penz., Povjerenik MO SPU Starina, poljoprivrednik;
36. Vehabović Nusreta, penz., član MO SPU D.Gračanica.