Zaključci konferencije glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini

Podijelite vijest

13612716247755_sudski_cekic_za_sajt

Deseta konferencija glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini, u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH okončana je danas usvajanjem zaključaka. Radni dio konferencije odnosio se na analizu podataka o stanju predmeta privatizacije, korupcije i organizovanog kriminala te pregled stanja predmeta ratnih zločina. Također je predstavljen rad Centra za sudsku dokumentaciju sa aspekta pružanja podrške tužiocima u njihovom djelovanju. Konferenciji su pored glavnih tužilaca prisustvovali i članovi VSTV-a BiH, predstavnici strukovnih organizacija, ministarstava pravde, te gosti iz međunarodnih organizacija.

Usvojeni su zaključci po temama obrađenim na konferenciji. U vezi s izvještajen o radu tužilaštava u BiH, u prvom zaključku se navodi da je zbog nedostatka sredstava, trenutno 47 nepopunjenih tužilačkih pozicija sistematizovanih od VSTV-a BiH. Ukoliko izvršna vlast ne bude odobrila sredstva za popunjavanje ovih pozicija, tužilaštva ne mogu preuzeti isključivu odgovornost za povećanje efikasnosti rada u postojećim uslovima.

S obzirom na to da se iz godine u godinu povećava broj prijava, kako se dodaje, glavni tužioci će sačiniti prijedlog mjera za njihovo rješavanje, uključujući i izmjenu krivičnog zakona, dekriminalizaciju i amnestiju pojedinih krivičnih djela, te svoje analize dostaviti VSTV-u BiH do 30. juna ove godine.

Također, konstatovano je da izvještaji o počinjenim krivičnim djelima ne sadrže potreban kvalitet za efikasno procesuiranje zbog čega tužioci trebaju da preduzmu pojačan nadzor nad radom ovlaštenih službenih lica.

Zaključeno je da postoji tendencija pada broja starih istraga, ali je još nedovoljna u smislu ostvarenja efikasnosti tužilaštava. Glavni tužioci, kako se ističe, moraju uložiti dodatne napore u cilju završavanja starih istraga prvenstveno otvorenih prije 1. januara 2011. godine. S tim u vezi, potrebno je izvršiti pregled predmeta, te okončati sve istrage u kojima ne postoje objektivni razlozi za okončanje potjernice. U tom smislu, posebno treba aktivirati učešće kolegija tužilaca u svim tužilaštvima, u predmetima u kojima istrage traju duže od šest mjeseci.

VSTV BiH će se i dalje zalagati za ubrzanje izbornih procedura tužilaca i popunjavanje upražnjenih pozicija za koje su obezbijeđena sredstva izvršne vlasti.

VSTV BiH će i dalje unaprijeđivati kriterije za ocjenjivanje tužilaca i inicirati sistem stimulativnog nagrađivanja.

U vezi s temom “Analiza podataka o stanju predmeta privatizacije, korupcije i organizovanog kriminala” (privatizacija) zaključeno je da tužilaštva nisu odgovorna za neispunjenje obaveza iz zaključenih ugovora o privatizaciji privrednih društava, jer nadzor nad provođenjem postupaka privatizacije, kao i revizija privatizacije nije u nadležnosti tužilaštava nego drugih nadležnih agencija.

– Prioritetno riješiti odgovarajućom tužilačkom odlukom sve postojeće predmete privatizacije u tužilaštvima u BiH do kraja 2014. godine – zaključeno je.

Što se tiče korupcije prvi zaključak je da će glavni tužioci nastojati da obezbijede rješavanje svih starih koruptivnih predmeta iniciranih do 1. januara 2012. godine, najkasnije do kraja 2014. godine, a predmeti inicirani u 2012. i 2013. godini trebaju biti prioritet u daljem radu tužilaštava.

Koruptivna krivična djela će se smatrati hitnim postupcima.

Također, glavni tužioci će inicirati izmjene krivičnog zakona i propisivanje koruptivnih krivičnih djela jednom glavom krivičnog zakona, a do tada će VSTV BiH da preuzme obavezu definisanja jedinstvene liste koruptivnih krivičnih djela koja će biti jedinstvena za sva tužilaštva u BiH.

Što se tiče organizovanog kriminala, zaključak je da je sve predmete organizovanog kriminala inicirane prije 1. januara 2012. godine potrebno riješiti do kraja 2014. godine.

U vezi s temom “Pregled stanja predmeta ratnih zločina”, zaključci upućuju da Tužilaštvo BiH treba intenzivirati ocjenu složenosti predmeta ratnih zločina i ubrzati postupak prenošenja nadležnosti na entitetska tužilaštva.

Također, glavni tužioci moraju obezbijediti ažurno ispunjavanje planova rada na predmetima ratnih zločina, na kojima rade tužioci i administrativna podrška koja se finansira iz IPA projekta, zbog čega je potrebno da tužioci koji se finansiraju iz IPA projekta rade isključivo na predmetima ratnih zločina.

Tema “Prezentacija baze sudskih podataka” nosi zaključak kojim se tužiocima preporučuje korištenje baze sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a BiH, posebno novoimenovanim tužiocima, saopćeno je iz VSTV BiH.

Fena