ZDK: Kreditno zaduženje za Plavu vodu

Vlada Zeničko dobojskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o kreditnom zaduženju po projektu „Plava voda“,te dala saglasnost na kreditno zaduženje Kantonalne bolnice Zenica.
Usvojen je i Nacrt Zakona o pozorišnoj djelatnosti,te set zaključaka o odobravanju sredstava,među ostalim i po osnovu poticaja za privredne subjekte.
Kantonalna vlada je usvojila Odluku o kreditnom zaduženje od 3 miliona i 850 hiljada eura putem Evropske banke za obnovu i razvoj i Banke Vijeća Evrope,za projekat „Plava voda“.Premijer Miralem Galijašević ističe da se radi o kreditima sa višegodišnjim otplatnim rokovima 15,odnosno 20 godina i grejs periodima od 3,odnosno 5 godina,pri čemu će se kredit otplačivati kroz sredstva od vodnih naknada koja pripadaju Gradskoj upravi Zenica.
Vlada je dala saglasnost na kreditno zaduženje Kantonalne bolnice Zenica u iznosu od 16 miliona maraka,putem konzorcija domaćih banaka.Ministar zdravstva Dragoljub Breno napominje da se radi o kreditu na rok od 7 godina i kamatom od 6,5 posto.
Vlada je utvrdila i Nacrt Zakona o pozorišnoj djelatnosti,kojim se ova oblast kvalitetnije uređuje u svim segmentima. Ministar obrazovanja, Mensur Sinanović najavljuje da dokument ide u skupštinsko razmatranje.
Kantonalna vlada je na prijedlog Ministarstva privrede odobrila sredstva poticaja u privredi po više osnova vrijednih ukupno 850 hiljada maraka.Usvojena je i Odluka prema kojoj će Centri za djecu s posebnim potrebama u Visokom i Tešnju djelovati kao poslovne jedinice u okviru kantonalnog Centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama.
Premijer Galijašević i predsjedavajuća Skupštine, Draženka Subašić upuutili su svim građanima čestitku povodom Nove 2016. godine.

rtvze.ba