Portal 072info

Žene u privatnom sektoru rade za slim-plate: 20% manje plaćene od muškaraca

Žene u privatnom sektoru u BiH rade za tzv. slim-plate a i do 20 % plaćene su manje od muškaraca. Najugroženije su radnice u sektoru privatnih malih trgovina, agencija i turističkog sektora.

Kako je pokazalo istraživanje Radničkog media servisa novinske agencije Atrakcija, na tržištu rada u privatnom sektoru poslodavci više preferiraju zapošljavanje žena nego muškaraca u sektorima trgovine, turizma i agencija. Jedini razlog za to je što je ženska radna snaga manje na cijeni i žene pristaju raditi za manje plate, dok muškarci preferiraju bolje plaćene poslove.

Kako je pokazalo istraživanje među ženama i muškarcima zaposlenim u privatnom malom i srednjem sektoru, poslodavci više preferiraju žensku radnu snagu jer nemaju straha prilikom manipulacija kakav imaju od muških zaposlenika.

Novinska agencija Atrakcija