ZENICA: Da li u vrtiću “Dunja” čistačica obavlja poslove odgajatelja!?

Podijelite vijest

zenicaNa samom početku reći ću samo jedno! Za sav ne/rad odgovornih institucija krivi su građani koji svojom letargijom produžuju stanje ovakvo kako jeste iz godine u godinu.

Autor:
Muhamed PIVIĆ / 32. vijećnik

S obzirom da je i na moju adresu stigla prijava koja je poslata u Inspekciju rada, odnosno Zahtjev za inspekcijsku kontrolu, a poznavajući uobičajene šablonske odgovore mogli bismo, mi građani, javno pitati, koje će se radnje poduzeti i dali će se izdati upozorenje da se iste nepravilnosti otklone?

Ta ista osoba tvrdi da se obraćala Upravnom odboru Ustanove 14.03.2014.g., a da nikada nije dobila odgovor, kao ni od Načelnika, niti Sektora društvenih djelatnosti. Dakle, direktoricu niko nije ni pozvao na odgovornost a kamoli sankcionisao a zbog ovog slučaja ali i drugih nezakonitih radnji iz domena pravno-radnih odnosa ali i finansijskog poslovanja (utrošak novca od humanitarne utakmice nikada nije javno objavljen)… Također, tvrdi da za sve navedeno posjeduje medicinsku, policijsku, foto dokumentaciju kao i mailove.

Zato želim javno da Vas pitam šta ste poduzeli nakon ličnog dolaska u Inspekciju rada osobe kojoj neću spominjati ime, a koja je prijavila odredjene zakonske nepravilnosti u JU „Predskolski odgoj i obrazovanje“, odnosno saznanja, koja mogu biti predmetom Vaseg rada? Mislim, ako javno pitamo bio bi red i da nam javno odgovorite.

Naime, radi se o slijedećem:

1. U januaru 2008. godine direktorica razrješava dužnosti nn osobu obavljanja poslova bez pismenog obrazloženja od strane Upravnog odbora koji ju je imenovao na tu dužnost u skladu sa stručnom spremom i opravdanog razloga ili potrebe i šalje u novu radnu jedinicu u okviru Javne ustanove bez rješenja.

2. nn osoba cijelu školsku godinu 2011./2012. u vrtiću “Radost” radi samostalno u grupi koja broji 19 djece u periodu od septembra 2011. do marta 2012. a od marta 2012. do juna 2012. 23 djece na poslovima odgajatelja bez rješenja. Za rad u odgojonoj grupi sa ovim brojem djece, zakonski su obavezna dva odgajatelja čime je grubo prekršen zakon ( nn osoba posjeduje dokumentaciju koja to potvrdjuje).

3. U periodu od 2008. do 2013. prebačena je nekoliko puta iz jedne radne jedinice u drugu, telefonskim ili usmenim putem, nikada sa rješenjem od strane direktorice.

4. Neophodno je provjeriti i zasnivanje radnog odnosa na poslove pravnice kao i socijalnog pedagoga i ako sistematizacijom socijalni pedagog ne može obavljati posao odgajatelja. Radna mjesta se izmišljaju jer je navedena snaha uposlenice u Upravi ustanove, a ova druga u srodstvu sa općinskim službenikom. Provjeriti sve radnike koji su primljeni bez konkursa.

5. U vrtiću “Poletarac” nije uposlena čistacica tako da poslove higijene obavlja kuharica zaposlena u tom vrtiću kao i u vrtiću “Sead Skrgo” u Radakovu, niko nije uposlen na poslovima održavanja higijene.

6. U vrtiću “Dunja” čistacica obavlja poslove odgajatelja iako nije kvalifikovana za rad sa djecom (odvodi i dovodi djecu koja u vrtiću borave poslije nastave u školi ali i mijenja odgajatelja u sobi ).

7. Nepostojanje sindikata u JU iako zakon obavezuje njegovo postojanje

8. Upravni odbor JU „Predskoslki odgoj i obrazovanje“ čine tri člana, od kojih su sva tri člana Bošnjakinje i sva tri člana žene. Zakonom je predviđeno da sastav Upravnog odbora odražava nacinalni sastav stanovništva kao i spolnu strukturu što ukazuje na činjenicu da Upravni odbor u ovom sastavu nije zakonit. MOLIM PROVJERU

9.Upravni odbor nije odgovorio niti na jedno pismeno obraćanje na šta su zakonom također obavezni u roku od 15 dana. Posjedujem protokolisane molbe kojim to mogu potvrditi.

Na kraju obraćanja nn osoba Vas MOLI DA JOJ ODGOVORITE UKOLIKO OVIM PUTEM NE MOŽE DA PRIJAVI NAVEDENE NEPRAVILNOSTI I AKO JE NJEN DOLAZAK NEOPHODAN, JER JE SPREMNA TO UČINITI KAKO BI SE ZAKON KONAČNO POČEO POŠTOVATI U JAVNOJ USTANOVI „PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE“ ZENICA.

Podsjećam da se nakon dosadašnjih Otvorenih pisama upućenoj direktorici Uprave za inspekcijske poslove još uvijek ništa ne dešava. Također, napominjem da direktorica Uprave za inspekcijske poslove Mirsada Silajdžić u sastavu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ima 21 vrstu različitih inspekcija koje se nalaze u sastavu 2 sektora kao osnovnih organizacionih jedinica Uprave, kojima rukovode pomoćnici direktora.

U sastavu svakog sektora nalazi se više vrsta kantonalnih inspekcija, razvrstanih po međusobnoj srodnosti i povezanosti oblasti u kojima vrše inspekcijski nadzor.

doznajemo.com