ZENICA: Porodici Saletović pristiže pomoć

Screenshot 6 34

Prije nekoliko dana objavio sam video o porodici Saletović i stanju u kojem žive. Videozapis su popratile i podijelile mnoge javne medijske platforme.

Humanitarno udruženje “MEDALJON” iz Austrije, na ćelu sa šejh efendijom Ishakom Ahmetovićem se oglasilo i priteklo u pomoć.

Koordinator humanitarnog udruženja “MEDALJON” dipl. soc radnik Samir Mulić je ujedno sa mnom izašao na teren i uvjerio se u kakvom stanju živi ova porodica.

Realizacija na ovom projektu je nastupila odmah, i evo danas smo snimili pozitivnu stranu i priču.