AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Zbog, nama svima poznate epidemiološke situacije izazvane korona virusom, a u cilju zaštite svih naših građana iznosim ogromnu problematiku, te prijedlog rješavanja iste.

Kao dugogodišnji uposlenik osiguravajućeg Društva, dajem sebi za pravo da prokomentarišem novonastalu situaciju, a koja se tiče svih nas. 

Jučer (23.03.’20.) sam se susrela sa iznimno lošom koordinacijom u radu Porezne uprave Zenica. 

Naime, prilikom svake registracije vozila, agent prodaje je primoran da prilikom kompletiranja predmeta za Mup, pored dokaza o uplati poreza na imovinu (provedena uplatnica) dostavi i ovjeren obrazac poreske prijave, što se u usporedbi s ostalim kantonima, pa i općinama jedino dostavljajoš u Zenici. 

Cijela ta procedura u normalnim okolnostima stvara problem u vidu usporavanja procesa same registracije, smanjene efiksanosti agenata osiguranja, te skladištenja ogromnog broja prijava u samoj Poreznoj upravi. 

U cilju da pojednostave situaciju i sam proces ovjere obrazaca, Porezna uprava je danas naložila da se sve prijave do 12:00h skupljaju u isturenu kutiju, te da će se iste nakon ovjere od strane njih dostavljati službenim putem u Mup, što je izazvalo kontaefekat. 

Službenici Mup-a prvenstveno nisu upoznati o takvom načinurada Porezne, a i pored toga isti je nemoguć iz više razloga:- Prateći statistiku, dnevno u Poreznu upravu pristiže cca500 obrazaca prijave poreza, te približno isto toliko zahtijeva za produženje registracije u Mup. Toliki broj obrazaca nakon što Porezna uprava dostavi Mup-u neko treba rasporediti u pripadajući predmet koji su oni već zaprimili što je nemoguće.- Pored toga, trebamo imati na umu da broj predmeta koji predamo Poreznoj i broj predmeta koji predamo Mup-u nije usklađen, obzirom da se većina ljudi (posebice u ovoj situaciji) odluči završavati registraciju na šalteru Mup-a lično.- Pojedine uplate i obrasce agenti završe ranije, a tek nakon nekoliko dana Mup-u šalju zahtjeve za produženje registracije vozila, što dovodi do toga, da poreska prijava, ukoliko se nastavi ovakav način poslovanja, u Mup-u može stajati i po nekoliko dana, a da se ostatak potrebne dokumentacije tek onda dostavi.

Svi gore navedeni problemi, dovode  do mogućnosti da se ovjereni obrasci izgube ili greškom pripoje u pogrešan predmet. 

Uzimajući u obzir i način širenja virusa, mogu sa sigurnošću reći da su upravo agenti prodaje jedni od rizičnih skupina za zarazu kao i za prenošenje virusa. Rad sa novcem, papirima, direktan kontakt s ljudima, te slijed putanje prilikom završavanje samo jedne registracije (pošta, banka, stanica tehničkog pregleda, Poreska uprava, agencija za posredovanje pri registraciji, Mup) dokaz je gore iznijete činjenice. 

Shodno tome predlažem da se u narednem periodu koliko će trajati vanredno stanje, a ukoliko se ne donese odluka o eventualnim odloženim registracijama od strane Mup-a, ukine dokaz o uplati plaćenog poreza preko obrazca poreske prijave. 

Zbog svega gore navedenog, uz nadu i želju da na moj prijedlog neko od nadležnih organa odreaguje, te da postupi po navedenom prijedlogu srdačno Vas pozdravljam!

S poštovanjem!

Alma Zukić (Dunav osiguranje)