Portal 072info

Zloupotreba društvenih mreža na području ZDK-a

Skupštinska komisija za nadzor rada policije Zeničko-dobojskog kantona razmatrala je pojavu, mogućnosti i načine zloupotrebe društvenih mreža i uticaja takvih radnji na sigurnost građana, kao i postojanja pravnog osnova i odgovarajućih mehanizama, te kadrovskih, materijalno-tehničkih i drugih resursa za sprečavanje, otkrivanje i procesuiranje počinilaca.

Komisija za nadzor rada policije zatražila je od kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova da u saradnji s Upravom policije u roku od 30 dana pripremi cjelovitu informaciju o pojavi zloupotrebe društvenih mreža i njenom uticaju na sigurnost građana.

Ova informacija treba da sadrži pregled evidentiranih, prijavljivanih i obrađenih slučajeva zloupotrebe društvenih mreža s naglaskom na pojave društveno-štetnih ponašanja i protivpravnih djelovanja, koja se ogledaju kroz upućivanje prijetnji po život i imovinu, širenje govora mržnje, šovinizam, ksenofobiju, te laži i vrijeđanja koja mogu urušiti integritet, dignitet i sigurnost svakog građanina.

Istovremeno Komisija za nadzor rada policije traži od nadležnih policijskih i pravosudnih organa da predlože odgovarajući set mjera vezanih za osiguranje materijalno-tehničkih i kadrovskih resursa, koji će omogućiti kvalitetno obavljanje svih poslova vezanih za sprečavanje zloupotreba društvenih mreža i otkrivanje počinilaca takvih djela kojima se vrši navedena zloupotreba.

Upućen je i poziv nadležnim organima da ispitaju eventualnu krivičnu ili prekršajnu odgovornost svih osoba koje su dosad zloupotrebljavale društvene mreže i da poduzmu odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti.

U saopćenju se ističe da Komisija za nadzor rada policije podržava slobodu izražavanja, slobodu govora, slobodu štampe i pravo na demokratsko izražavanje mišljenja, uz ograničenja koja štite moralni i ljudski integritet drugih i preveniraju svaku vrstu javnih uvreda i nasilja.

Upućen je i poziv nadležnim organima i institucijama da kroz određenu saradnju i edukativno-preventivne programe utiču na suzbijanje svake vrste zloupotrebe društvenih mreža, a nakon dobijanja informacija od kantonalnog MUP-a komisija će obavijestiti javnost o svim daljnjim aktivnostima u vezi sa zloupotrebom društvenih mreža i ugrožavanjem sigurnosti građana.

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box